Regionsstyret har møtt lokalstyrene i Kvalsund og Hammerfest - Fagforbundet

Regionsstyret har møtt lokalstyrene i Kvalsund og Hammerfest

red.19.09.18fagforbundethammerfest.jpg

Forbundsregionen Finnmark har hatt møte med styrene i Fagforbundet Hammerfest og Fagforbundet Kvalsund.

Regionsstyret i Finnmark har som praksis å invitere styret i lokalforeningene der hvor regionsstyremøter blir avholdt. Denne gangen var det møte i Hammerfest 18.-19.9.18. Hvor det ble en fin anledning til å møte styrene i Fagforbundet Hammerfest og Fagforbundet Kvalsund. Formålet med å møte lokalstyrene er bl.a. informasjonsutveksling, hvordan det generelt går med arbeidet i foreningene, og hva det jobbes med. Samt innspill til arbeidet i fylkeskretsen. Og ikke minst utveksle informasjon i forhold til hva som skjer i kommunene.
Regionsstyret takker for oppmøtet og ønsker lykke til i det videre arbeid i Hammerfest og Kvalsund.