Innkaller Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud - Fagforbundet

Innkaller Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud

8597f28f3ead0123a28de76036dbafadb715

Fagforbundet Finnmark avholder årlig samlinger for Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud, nå er årets samling klart

Liten presisering først.
HTV samlingen gjelder tariffområdene KS og SPEKTER. For andre områder er det gått ut, eller kommer, egen innkalling til samling.

Her ligger innkallingene til samlingene:

Samling for Hovedtillitsvalgte i KS og SPEKTER

Samling for Hovedverneombud i Fagforbundet Finnmark