Klare til lokal dyst - Fagforbundet

Klare til lokal dyst

Medlemmer av lokale forhandlingsutvalg kvesset klørne og gjorde seg klar for årets lokale lønnsforhandlinger.

Fagforbundet Finnmark arrangerte nemlig kurs i forhandlingsteknikk på Rica hotell Karasjok nylig. Kurset var satt opp etter ønske fra de tillitsvalgte selv for bedre å bli satt i stand til å fremforhandle lokale lønnsavtaler for medlemmene i Fagforbundet.
Gjennom forelesninger, gruppearbeid og rollespill fikk kursdeltakerne nyttig informasjon om årets hovedtarrifforhandlinger, ulike punkter i lov- og avtaleverk, samt selv få prøve seg som arbeidsgiver eller arbeidstakerrepresentant i en forhandlingssituasjon. Evalueringen etter kurset viste at dette var et tema som mange tillitsvalgte har god bruk for å sette seg bedre inn i, og deltakerne på dette kurset var godt fornøyde, ikke minst med foreleseren gjennom tre dager som var Solveig B. Nikkinen fra Kompetansesenteret i Nord-Norge.
Så da er det bare å ønske alle forhandlere lykke til utover høsten og vinteren når forhandlingene setter i gang.  Tekst og foto: Bjørn Svalastog