Pensjonistkonferansen i Karasjok valgte ny Pensjonisttillitsvalgt - Fagforbundet

Pensjonistkonferansen i Karasjok valgte ny Pensjonisttillitsvalgt

Pensjonisttillitsvalgte fra 20 lokalforeninger i Fagforbundet Finnmark var nylig samlet til konferanse i Karasjok.

Konferansen ble avviklet på Rica hotell Karasjok i fra søndag 3. september til tirsdag 5. september, og de 20 deltakerne var i løpet av disse dagene innom temaer som strakk seg fra pensjonistarbeid i Fagforbundet, Samarbeid med NPF, arbeidet i Eldrerådet og LO Favør forsikringsordninger. Innledere på konferansen var Willy Nordmo fra Fagforbundet sentralt, Evelyn Olsen Lid leder i Pensjonistforbundet i Finnmark, Sanny Weile Johansen, og Odd Harry Olsen fra Sparebank1 Nord-Norge. Disse klarte i stor grad å engasjere forsamlingen som ivrig deltok i debattene.

Konferansen hadde i tillegg en oppgave til, nemlig å velge en ny Pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Finnmark. Det ble etterhvert klart at Arne Thomassen fra Hammerfest er den som fram mot fylkesmøtet i mars neste år skal ha den rollen. Arne er en garvet tillitsvalgt og en veteran i Fagforbundet/Norsk kommuneforbund gjennom mange års innsats for medlemmene. Ikke minst gjelder dette flere år som studieleder i NKF Finnmark.


Tekst og foto: Bjørn Svalastog