LA ELEVHYBLENE VÆRE!!! - Fagforbundet

LA ELEVHYBLENE VÆRE!!!

fb_img_1511462023327.jpg

Fagforbundet Ung Finnmark stiller seg svært kritisk til fylkesutvalget sine forslag om ytterligere kutt innen videregående opplæring i Finnmark.

        

Denne gangen er det Elevhjemmet i Lakselv som skal under budsjettøksa, noe som vil medføre en markant økning i husleie for borteboende elever. En økning fra 4000 kroner til 8-9000 kroner, dette mener vi er uhørt!

Hvorfor skal ungdommen ta regningen? En slik økning vil i verste fall frata enkelte elever muligheten til å få seg videregående opplæring, noe som er helt avgjørende i dagens Norge for å få seg en jobb. Stipendordningen dekker ikke utgiftene en «borteboende»-elev har i dag, og med dette forslaget vil det lage ytterligere begrensninger for mange elever.

Fagforbundet Ung Finnmark oppfordrer fylkesting politikerne til å finne hodet sitt til fylkestingmøtet 13. desember, og kaste forslaget. Vi oppfordrer også fylkestinget til å verne om videregående opplæring i budsjettprosessen. Vi trenger å satse på ungdommen, og da særs utdanning. Uten ungdom og utdanning er framtiden dyster.

 

Fagforbundet Ung Finnmark

Ved Nestleder Erik Bjønness-Hansen