Fagforbundet for minoritetsspråklige - Fagforbundet

Fagforbundet for minoritetsspråklige

sussi2

Verving av minoritetsgrupper er viktig for Fagforbundes fremtid, sa Zsuzsanna Meszaros til Landsmøtet.

Zsuzsanna Meszaros (også kjent som Sussi) hadde en hjertesak med seg til Landsmøtet i Fagforbundet. -Jeg er opptatt av verving av minoritetsgrupper, sa Sussi i sitt innlegg.

I Finnmark er det startet en gruppe for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Målet med gruppen er å verve arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn og å få tillitsvalgte med forskjellige bakgrunner.

Sussi fortalte om folk som de har forsøkt å verve, men som svarer at de ikke tør fordi sjefen har sagt at "det er ikke så lurt", eller at de ble forfulgt i hjemlandet og der er det ikke bra å være organisert.

Se hele innlegget til Sussi i bildet under

sussi