Flerkulturelt samfunn må verdsettes! - Fagforbundet

Flerkulturelt samfunn må verdsettes!

img_15771

"Et flerkulturelt samfunn må verdsettes og tas i bruk" sa Jorunn Mikkelsen på talerstolen under Landsmøtet

Jorunn Mikkelsen er organisasjonssekretær og seksjonsleder i seksjon kirke, kultur og oppvekst. Under Landsmøtets behandling av nytt Prinsipp- og Handlingsprogram oppfordret hun Landsmøtet til å støtte forslaget om at flerkulturelt samfunn må verdsettes.

Kulepunktene var:
- Arbeide for å bevare kulturminner, kulturskatter og samtidskultur.
- Arbeide for å synliggjøre og å ta i bruk resursene i et flerkulturelt samfunn.
- Arbeide for at samisk kultur, språk og egenart styrkes.

Se hele innlegget til Jorunn ved å klikke på bildet under

img_15771