Landsmøtet hedret Arne Thomassen - Fagforbundet

Landsmøtet hedret Arne Thomassen

img_0023.png

Under åpningen av Landsmøte 2017 hedret Fagforbundet tillitsvalgte som har gått bort de siste 4 årene. Arne Thomassen var en av dem.

Under åpningen av Landsmøtet 2017 hedret Fagforbundet ved Mette Nord de tillitsvalgte som har gått bort siden Landsmøtet for 4 år siden.

Forbundsleder Mette Nord
Forbundsleder Mette Nord (Foto: Kristoffer Tandberg, Fagforbundet Finnmark)

Arne Thomassen har for oss i Finnmark vært en bauta. Det var med stor sorg Fagforbundet Finnmark fikk beskjeden i februar 2017 om àt Arne var gått bort.

- Arne var en markant person i Fagforbundet og Kommuneforbundet helt siden 70' tallet, sa Mette Nord i sin minnetale. Han var fast dirigent på årsmøtet i lokalforeningen så langt tilbake som folk i Hammerfest kan huske. Arne passet på.

Landsmøtet hedret de som er gått bort med ett minutt stillhet.

Ett minutt stillhet
Ett minutt stillhet (Foto: Fagforbundet Finnmark)