Tariffkonferansen 2017 - Fagforbundet

Tariffkonferansen 2017

img_1446.jpg

Her kan du se hva som skjedde på tariffkonferansen 2017 i Finnmark.

Fylkesleder Bjørg Tapio åpnet tariffkonferansen.

Bjørg Tapio
Bjørg Tapio (Foto: Kristoffer Tandberg)

Store forventninger til konferansen

Nestleder i Fagforbundet Finnmark Øystein Hansen har store forventninger til både tariffkonferansen og tariffoppgjøret i 2018.
- Håper det kommer mange gode forslag og at det blir en god debatt. Det er viktig at vi klarer å være fremtidsrettet, det er en spennende tid vi går i møte. Jeg har store forventninger til innledningen fra Fagforbundet sentralt, her bør det komme noe om den økonomiske situasjon, pensjon og sykelønnsordningen, sier Øystein.

Forventningsfull nestleder
Forventningsfull nestleder (Foto: Kristoffer Tandberg)

Fagforbundet er klar for kamp!

Til å innlede på tariffkonferansen var nestleder i Fagforbundet Odd-Haldgeir Larsen på besøk i Kirkenes. Han var tydlig på at Fagforbundet ikke får det enklere i tiden som kommer med en blå-blå regjering.
- Vi opplever press på privatisering og konkurranseutsetting av områder Fagforbundet har medlemmer, dette må vi være rustet for, sa Larsen.

Selv om den store politiske debatten først skjer på representantskapet som starter på onsdag, mente Larsen at det ikke er til å unngå at vi må se de politiske sammenhengene når vi går inn i en ny tarifforhandling. Han rettet seg til salen og håpet på mange og gode forslag til forhandlingene. Larsen benyttet også muligheten til å slå et slag for frontfagsmodellen.
- Fagforbundet har støttet frontfagsmodellen i lang tid, og vil støtte frontfagsmodellen også i fremtiden, sa Larsen.

Odd-Haldgeir Larsen
Odd-Haldgeir Larsen (Foto: Kristoffer Tandberg)

Larsen understreket også at medlemstallet er kampkraften til Fagforbundet. Dagens medlemstall er det høyeste noen sinne, også innenhfor høyskoleutdannede er Fagforbundet store. Ved siste telling viser det at Fagforbundet har 358 412 medlemmer. Nå har over 40 000 medlemmer i Fagforbundet høyskole- eller universitetsutdannelse.
- Vi er høyskoleforbundet i LO, det er mange som tenker helhet og det skal vi være stolte av, avsluttet Odd-Haldgeir Larsen. 

Bli med på innsiden

Vil du følge tariffkonferansen fra innsiden er facebook og SnapChat en mulighet.

Klikk <liker> på Fagforbundet Finnmark på Facebook, eller legg til Fagforbundet Finnmark på SnapChat med brukernavnet: fagforbund.finn

fullsizerender.jpg