Fase 2 gjengen ferdig i Båtsfjord - Fagforbundet

Fase 2 gjengen ferdig i Båtsfjord

Årets Fase 2 kull gjennomførte 18.-21. september del 2. Mange fikk prøvd seg på tøffe gruppeoppgaver.

For første gang valgte Fagforbundet Finnmark å legge en av Fase 2-delene til Båtsfjord. Det var knyttet stor spenning til gjennomføringen, blant annet ville det ikke forbauset mange om det var snø over Båtsfjordfjellet. Heldigvis var det godt høstvær og 24 forventningsfulle kursdeltakere møtte med sekken full av lov- og avtaleverk.

Presentasjon av gruppeoppgave
Presentasjon av gruppeoppgave (Foto: Fagforbundet Finnmark)

Foreleserne var Kerry Macallan og Ann-Iren Thomassen fra Kompetansesenteret for Nord-Norge. I forelesningsplanen hadde de med gruppeoppgaver og caser som skulle teste selv den mest garva tillitsvalgte.
- Vi må takke deltakerne for en flott uke, med både alvor og skjemt. Dette er en gjeng vi har stor tro på, sa Ann-Iren etter kurset var avsluttet.

Det jobbes
Det jobbes (Foto: Fagforbundet Finnmark)

Viktig del av skoleringen

Fase 2 er en del av den obligatoriske opplæringen av tillitsvalgte i Fagforbundet. Kurset har en varighet på ca 80 timer, fordelt over 3 samlinger og en hjemmeoppgave. På kurset får deltakerne en grundigere innføring i organisasjonen, partene i arbeidslivet, lov- og avtaleverk forhandlinger og forhandlingsteknikk, for å nevne noe.

Målet med opplæringen er å sette de tillitsvalgte i stand til å utøve vervet på en god måte, bli tryggere i rollen som tillitsvalgt og ha kunnskap om hva man skal gjøre når det dukker opp vanskelige situasjoner og hvor de kan henvende seg. I tillegg knytter man nye kontakter i Fagforbundet og blant andre tillitsvalgte.

Kurslivet
Kurslivet (Foto: Fagforbundet Finnmark)

Avsluttende del i februar/mars 2018

Neste og avsluttende del for denne kursgjengen blir i februar/mars. Datoen er ikke satt ettersom Fagforbundet skal avholde Landsmøte i oktober 2017. Her kan det fattes vedtak som må hensyntas i planleggingen av datoer. Vi lover et flott gruppebilde når del 3 er gjennomført.