Forsikringssamarbeid i Nord-Norge - Fagforbundet

Forsikringssamarbeid i Nord-Norge

Fagforbundet i Troms, Finnmark og Nordland har i løpet av det første halvåret i år hatt et utvidet samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge. Grunnen til dette er innføringen av Fagforbundets Gruppeforsikring som begynte å virke fra 1. august i år.

Samarbeidet har i første rekke gått ut på å drive god og riktig informasjon overfor medlemmene i de tre nordligste fylkene i forbindelse med innføringen, slik at flest mulig medlemmer i lokalforeningene skulle ha best mulig utgangspunkt når tiden var inne for å bestemme seg for om man ville benytte seg av tilbudet, eller om man heller ville reservere seg mot den. Fagforbundet er "eier" av denne forsikringsordningen, mens Sparebank1 formidler ordningen for forbundet.
Nylig var tillitsvalgte fra de tre fylkene, som i denne tiden har hatt ansvaret for informasjonen, og representanter fra Sparebank1 samlet på Sommarøy i Troms til et evalueringsmøte for å oppsummere hvordan informasjonen har blitt gjennomført i fylkene, sentralt og i Sparebank1. Oppsummeringen viste at det har blitt drevet mye og god informasjon rundt om i lokalforeningene, men at de store medlemsmassene har uteblitt fra disse arrangementene. Dette førte igjen til til dels stor pågang på sentralbordet til både Fagforbundet og Sparebank1 fra medlemmer som ikke hadde fått med seg hva ordningen egentlig gikk ut på. Men alt i alt er en fornøyd med hvordan samarbeidet mellom bank og forbund ble gjennomført. Det viktigste var at medlemmene alltid skulle ha en mulighet til å bli informert av en ressursperson, og det målet mener man i etterkant langt på vei ble oppfyllt. Sammarbeidet har fungert så godt at man ønsker å videreføre dette også i framtiden, ikke bare når det gjelder denne forsikringsordningen, men også i andre anledninger, som for eksempel LO Favørs medlemsfordeler o.l.


Tekst og foto: Bjørn O. Svalastog