Fagforbundsuka i Karasjok - Fagforbundet

Fagforbundsuka i Karasjok

karasjokkerry.jpg

Et flott medlemsmøte som blant annen førte til en innmelding.

"Jeg melder meg inn i fagforbundet i dag!"

Dette sa sykepleier Thorill Mikkelsen etter Fagforbundets medlemsmøte i Karasjok. Videre sa Mikkelsen at hun opplevde Fagforbundet som en sterk organisasjon med «mye folk i ryggen»  Møte samlet 17 stykker, lokal fagforening hadde invitert inn også de som ikke er medlemmer i Fagforbundet. Av 17 frammøtte var 3 utenom fagforbundets medlemmer.

Nytt medlem
Nytt medlem (Foto: Jorunn Mikkelsen)

Fagforbundet var representert med lokale tillitsvalgte, leder, hovedtillitsvalgte fra KS område, og seksjonsleder helse og sosial. Fra fylket var seksjonsleder helse og sosial, og orgnaisasjonssekretæren samt Kerry Macain fra kompetansesentret.

Jorunn Mikkelsen, Organisasjonssekretæren  innledet med å fortelle om Fagforbundet som organisasjon. Hun kom inn på at vi er en sterk og stor organisasjon med stor vekt på nærhet til våre medlemmer gjennom lokale tillitsvalgte.

Kerry Macain prater om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Hun tok frem klare eksempler på hvordan ferieloven og tariffavtaler virker for folk i arbeidslivet. Forskjellen på en lov og en tariffavtale. Hun gjorde dette på en humoristisk måte, noe som skapte mye latter. Møte ble avsluttet med en åpen spørrerunde fra de frammøtte. Da ble tema som arbeidstid, doble vakter, nattarbeid og tilrettelagt arbeid berørt. Det var etter møte at Thorill Mikkelsen var klart i sitt utsagn hvilket forbund som skulle være hennes forbund for fremtiden.