Landsstyremøtet er i gang - Fagforbundet

Landsstyremøtet er i gang

mettenord.jpg

Forbundstoppene er kommet til Kirkenes, og de ble møtt av Fylkesleder, Ordfører og strålende vær.

Landsstyret er forbundets øverste organ mellom Landsmøtene. Sommerens møte er denne gangen i Kirkenes.

Fylkesleder Bjørg Tapio ønsket Landsstyret velkommen til Finnmark og Kirkenes. Hun presenterte fylket og gav en innføring i hvordan Finnmark ser ut. Sammen med nestleder Øystein Hansen benyttet hun muligheten til å slå et slag for kystopprøret.

Fylkets nestleder og leder med et budskap
Fylkets nestleder og leder med et budskap (Foto: Kristoffer Tandberg)

Også Ordfører i Sør-Varanger kommune Rune Rafaelsen ønsket Landsstyret velkommen til denne vakre kommunen. Han fortalte om utfordringene i kommunen, blant annet asylstrømmen, konkursen til Sydvaranger og om mulighetene fremover.

Ordfører Rune Rafaelsen
Ordfører Rune Rafaelsen (Foto: Øystein Hansen)

Forbundslederen hyllet Fagforbundet Sør-Varanger

Forbundsleder Mette Nord åpnet selve landsstyremøte. I innledningen la hun stor vekt på Landsmøtet til høsten og valgkampen før stortingsvalget. Regjeringen fører en politikk som øker forskjellene i Norge sa Nord, og understreket at Fagforbundet vil drive valgkamp for en regjering som setter velferd forran skattelette.

Mette Nord benyttet også muligheten til å gi en oppmerksomhet til lokale tillitsvalgte. Det ble delt ut blomster til Sten Birger Kjølås (Leder av Fagforbundet Sør-Varanger), Astrid Hasselberg (Hovedtillitsvalgt i Sør-Varanger kommune) og Trond Mikkola (Hovedtillitsvalgt i Sør-Varanger kommune). I Sør-Varanger jobbes det knallhardt for å sikre at det er god nok bemanning spesielt i helsesektoren, og dette arbeidet ønsket Mette Nord å rose ekstra.

Astrid og Sten får blomster av Mette Nord
Astrid og Sten får blomster av Mette Nord (Foto: Øystein Hansen)

Skal Fagforbundet omorganiseres?

Nestleder Odd-Haldgeir Larsen har ledet arbeidet med å se på egen organisasjon. Larsen innledet til temaet og la frem forbundsstyret innstilling i skaken, Landsstyremøtet fortsatte med en debatt. Bakgrunnen for arbeidet er landsmøtevedtaket i 2013 som sa at det var på tide å evaluere organiseringen av Fagforbundet.

Odd-Haldgeir Larsen
Odd-Haldgeir Larsen (Foto: Kristoffer Tandberg)

Odd-Haldgeir understreket at uanestt utfall av debatten på Landsstyremøte og Landsmøtet, så er arbeidet med å utvikle forbundet i riktig retning et arbeid som må foregå hver dag.