Opplæring for en ny periode - Fagforbundet

Opplæring for en ny periode

img_1159.jpg

Fagforbundet Finnmark gjennomfører opplæring for fylkesstyret, seksjoner og utvalg. Målet er å danne det beste grunnlaget for de neste 2 årene.

På fylkesmøte den 28.-29. mars 2017 ble det valgt et nytt fylkesstyre i Fagforbundet Finnmark. På de påfølgende seksjons- og utvalgskonferansene ble det valgt nye styrer i de 4 seksjonene, ungdom- og pensjonistuvalgene.

Ved valg til ny periode er det alltid noen som takker for seg, og nye som trer til. Da er det naturlig å gjennomføre opplæring å sikre at organisasjonen så raskt som mulig kan ta fatt på oppgavene som venter.

Ungdommene Erik og Tiril presenterer hverandre for forsamlingen
Ungdommene Erik og Tiril presenterer hverandre for forsamlingen (Foto: Kristoffer Tandberg)

Når Fagforbundet Finnmark tar fatt på en ny periode frem til 2019 er det behov for en felles runde om forventninger og tanker om arbeidet. -Hensikten er å legge forutsetningene til rette for en organisasjon som jobber i samme retning, sier fylkesleder Bjørg Tapio. Bjørg har vært i systemet lenge og vet hva hun snakker om.

-En felles forståelse er en avgjørende suksessfaktor for et velfungerende fylkesstyre, det samme gjelder seksjonene og utvalgene, forteller Bjørg.

Store forventniger

 Det var Randi Helle fra Organisasjonsenheten i Fagforbundet som ledet prosessen for 2 dager med opplæring. Under forventningsavklaringene kom det raskt frem at det å bli kjent med hverandre, og det å bli kjent med rollene som er i organisasjonen var i fokus. Det er mange som har store tanker om hva som kan gjøres, og hva som bør gjøres for medlemmene i Fagforbundet Finnmark. Aktivitetene blir satt i en handlingsplan for året og dette er aktiviteter som er forankret i Fagforbundets strategiplan.

Randi Helle fra Organisasjonsenheten
Randi Helle fra Organisasjonsenheten (Foto: Kristoffer Tandberg)

Ny i rollen

En av personene som er ny i fylkesstyret er Elin Severinsen. Hun ble på fylkesmøte 28. mars valgt til leder av Seksjon Kontor og Administrasjon i Fagforbundet Finnmark.

-Jeg har gledet meg stort til disse dagene med opplæring. Her håper jeg at vi får knyttet bånd mellom oss i fylkesstyret, og til seksjonsstyret mitt spesielt. Jobben som skal gjøres fremover handler mye om kontakt med lokale fagforeninger og det er en jobb jeg gleder meg til å ta fatt på. Seksjon Kontor og Administrasjon (SKA) på fylket skal bidra til at lokale fagforeninger og lokale seksjonsledere i SKA skal klare å gjøre en god jobb for medlemmene, forteller Elin med stor iver.

Elin Severinsen, leder av Seksjon Kontor og Administrasjon
Elin Severinsen, leder av Seksjon Kontor og Administrasjon (Foto: Kristoffer Tandberg)

Vi har troen på at perioden 2017-2019 blir en god periode for Fagforbundet Finnmark. Det første året inneholder mye interessant som vil teste de tillitsvalgte og organisasjonen. LO Kongressen i mai, Stortingsvalget og Sametingsvalget i september, og Fagforbundets Landsmøte i oktober vil ha stor betyning for fremtiden.