INVITASJON TIL KURS FOR ANSATTEREPRESENTANTER I STYRER FOR INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS), KF, AS OG PRIVATE VIRKSOMHETER - Fagforbundet

INVITASJON TIL KURS FOR ANSATTEREPRESENTANTER I STYRER FOR INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS), KF, AS OG PRIVATE VIRKSOMHETER

Fagforbundet inviterer til kurs for ansatterepresentanter i styrer for interkommunale
selskap, kommunale foretak, AS og private virksomheter 4. – 5. mai 2017 på Thon hotell
Oslo Airport.


Målgruppen for kurset er tillitsvalgte/medlemmer i Fagforbundet som representerer
ansatte i et styre i et interkommunalt selskap, kommunalt foretaksstyre, AS, eller en
privat virksomhet som f.eks. en privat barnehage el.l.
Formålet med kurset er å avklare rollen til ansatterepresentanter i et slikt styre, med
bakgrunn i Fagforbundets politikk og ideologi, samt sette deltakeren i bedre stand til å
håndtere rollen.


Alle utgifter forbundet med deltakelse på kurset dekkes av Fagforbundet.

Påmelding må skje snarest og senest innen 19. april 2017 på følgende påmeldingslink:
https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/kursforansatterepresentanterpriva
teogiks/register

Påmeldte deltakere vil få tilsendt all nødvendig kursinformasjon etter at fristen for
påmelding har gått ut.

Med hilsen
FAGFORBUNDET