Vi må jobbe politisk! - Fagforbundet

Vi må jobbe politisk!

Fagforbundet Finnmark arrangerte 3.-4. april et kurs i fagligpolitisk arbeid. Utrolig engasjerte deltakere var med på å skape et skikkelig artig kurs.

Hvorfor fagligpolitisk arbeid??

Var det et kurs i hva Fagforbundet skal gjøre for Arbeiderpartiet? - Nei

Var det et kurs i hvor mye penger vi skal gi til Arbeiderpartiet? - Nei

Desverre opplever flere av våre tillitsvalgte en del fordummende fordommer når vi snakker om fagligpolitisk arbeid. Det handler om å få gjennomslag for våre medlemmers interesser. Fagforbundet har vedtatt at Fagforbundet bygger sin virksomhet på frihet, likhet og solidaritet.

Her kan du lese mer om verdigrunnlaget til Fagforbundet.

Truls Hansen
Truls Hansen (Foto: Kristoffer Tandberg)

"Det viktigste valget noen sinne"

Til å veilede oss igjennom kurset hentet vi inn Fagforbundets Samfunnsenhet, som til daglig holder til i Oslo. Truls Hansen og Andreas Olsen har gjennomført utallige fagligpolitiske kurs de siste årene, Truls kunne fortelle at nå har over 1000 tillitsvalgte vært igjennom det fagligpolitiske kurset.

Hver gang det er valg sies det at "det er det viktigste valget noen sinne". Og det stemmer, hver gang det er valg så står vi ovenfor et veivalg. Hvem ønsker vi at skal sitte i sentrale posisjoner og bestemme hvordan hverdagen vår skal bli de neste årene.

Gruppearbeid
Gruppearbeid (Foto: Kristoffer Tandberg)

Hvordan får vi gjennomslag?

Det er et av de store spørsmålene alle organisasjoner stiller seg. Å drive sine interesser igjennom er helt avgjørende for å den utviklingen i samfunnet vi ønsker. Å være en fagforening handler om å ivareta medlemmenes interesser, som betyr å mene noe, som betyr å ha politiske meninger.

Fagforbundets prinsipp- og handlingprogram forklarer hvilken utvikling Fagforbundet ønsker.

Se flere bilder av kurset på Facebook her.