8. mars må innstiftes som offentlig fridag! - Fagforbundet

8. mars må innstiftes som offentlig fridag!

Norge 2017. Et av verdens beste samfunn å bo i – også for kvinner.

Men vi må aldri glemme hvordan vi har fått det til. Vi må feire dagen og minnes hvordan og ikke minst hvorfor vi har kommet dit vi er i dag. Og hva som gjenstår.

En innstifting av dagen som offentlig fridag vil være en anerkjennelse av kampen for likestilling- også i arbeidslivet. En fridag vil gjøre at 8. mars ikke drukner i hverdagen for folk flest.

Vi feirer dagen og vi feirer:
- Retten til å stemme
- Retten til å bestemme over egen kropp
- Retten til arbeid
- Retten til egen økonomi og frihet

Vi lever i et moderne samfunn, men vi må ikke glemme at mannens rett til å straffe sin hustru har eksistert i Norge. Andre steder i verden applauderes menn for å drepe sin kone ved uanstendighet. Det skjer i dag, der ute i verden, men for mange kvinner som har kommet til Norge er det en hverdag de kjenner godt. Der ute i verden er det steder hvor kvinner som viser selvstendighet og interesse for kunnskap står i fare for å bli angrepet – og brent på bål.

Vi må ikke glemme at i Norge har menn satt kyskhetsbelte på sin kvinne for å forhindre at hun skulle være utro. Enda skjer det slike ting i dag, ute i verden og her hjemme. Jenter, norske jenter omskjæres i hopetall.

Norge 2017 – Kvinners rettsstilling i forbindelse med seksuelle overgrep og trakassering er under enhver kritikk. Det er en økning i antall anmeldte voldtekter – tallet på domfelte går ned.

Dette viser at vi må fortsatt ha fokus på kvinners rettigheter – og likestilling. En styrking av kvinners stilling i arbeidslivet er en styrking av kvinners stilling i alle samfunnsområder. Vi må også ha fokus på diskriminering, menneskerettigheter, forskjellsbehandling og likeverd. Her hjemme og globalt.

Noen mener kvinnedagen har utspilt sin rolle i Norge. Det har den ikke.

Vi må huske de som har gått i bresjen for oss. Sikret oss stemmerett, rett til utdanning og rett til å bestemme over eget liv. Vi må takke forkjemperne for sin innsats og for friheten vi har. Mange kvinner har ikke dette i dag.

Å investere i kvinnen er å investere i fred, utvikling og likhet.

 

Skrevet av Mihaela, Monica, Lisbeth og Sylvi.