Ønsker vi egentlig likestilling? - Fagforbundet

Ønsker vi egentlig likestilling?

I mange år har vi snakket om likestilling i arbeidslivet, men har vi egentlig oppnådd det?

Kvinner har fått mer innpass i typisk sett mannsdominerte  yrker, men stadig får vi se kvinner som opplever diskriminering. Samtidig er det også menn som jobber i kvinnedominerte yrker som også opplever diskriminering.

Vi mener at for å kunne full likestilling, må likestillingen gå begge veier.

For at kvinner skal kunne forvente aksept og likestilling i «mannsyrker», må menn også kunne forvente aksept og likestilling i «kvinneyrker». Dette må både staten, arbeidsgiverne, arbeidstakerne og allmennheten ta ansvar for.

I 2012 utførte FAFO en undersøkelse i kjønnstypiskefag, hvor 98 % av de som går opp til fagprøve i tømrerfaget er 95 % menn, av de som tar elektrikerfaget er 95 % menn. Samtidig er det av de som tar helsefagarbeider 93 % kvinner, og barn- og ungdomsarbeider 89 % kvinner.

Slik har trenden var siden kvinner kom for fullt ut i arbeidslivet på 70’ tallet. Opplysningene er hentet fra arbeidslivet.no.

Dette viser at vi fremdeles har en lang vei å gå for å oppnå full likestilling. Det krever at vi har en holdningsendring i samfunnet, vi må starte med oss selv. Vi må sørge for at våre barn har gode holdninger når de starter sitt arbeidsliv. Vi må ha rom i hjemmet for at datter blir snekker og at sønn blir jordmor!

 

Skrevet av: Aksel, Linda og Monika