Samme stilling, samme utdannelse, samme ansiennitet – men ulik lønn! - Fagforbundet

Samme stilling, samme utdannelse, samme ansiennitet – men ulik lønn!

I 2017 er det enda store lønnsforskjeller i følge SSB. Kvinner har lavere lønn i de fleste yrkene der man utfører de samme jobbene, størst forskjell er det i privat sektor.

Kan det være at kvinner velger bort utdanning på grunn av sin livssyklus, hvor man er i livet? De høyeste lønna yrkene er det bare 3 % av kvinnene som har. SSB har gjort undersøkelser der en ser at menn tjener 46 200 kroner i gjennomsnitt – kvinner tjenere 39 800 i gjennomsnitt.

I aldersgruppa 25-40 er det størst lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i favør menn. Lønnsutviklingen flater ut når de er 40 år. Menn har lønnsutviklingen til de er 50 år og dermed blir lønnsforskjellene enda større.

Vi er i 2017, vi har likestillingsloven og arbeidsmiljøloven.
Hva er årsaken til at likt arbeid mellom kvinner og menn ikke blir likt lønna?

Skrevet av: Trond, Galina og Elisabeth