TA KAMPEN! - Fagforbundet

TA KAMPEN!

img_0722.jpg

Fagforbundet Finnmark og LO Finnmark arrangerte tirsdag 7. mars et foredrag av tidligere LO-leder Yngve Hågensen i Kirkenes. Alle tillitsvalgte i et LO-forbund var invitert til det som ble et gnistrende inspirasjonsforedrag.

Fagforbundet Finnmark arrangerer denne uken Fase 2 skolering for tillitsvalgte, denne samlingen handlet mye om politikk, verdigrunnlag og samfunnet. Sammen med LO Finnmark ble det arrangert et foredrag med Yngve Hågensen om tillitsvalgtes utfordringer. 32 tillitsvalgte fikk seg en solid motivasjonsboost.

Full fres
Full fres (Foto: Kristoffer Tandberg)

Viktige kampsaker - like viktige som for 100 år siden

Hågensen minnet om 3 hovedparoler for fagbevegelsen i 1899 – Arbeid, Bolig og Utdanning. Paroler som er like aktuelle i dag. I Norge har vi en sterk fagbevegelse, men det har ikke alltid vært sånn. Det er årevis med kamper som er kjempet som har ført til at vi har velferdsstaten i dag – og kampen må fortsette, det er krefter som ønsker å bygge ned velferden.

For Yngve Hågensen var det en hjertesak at mennesker på vandring må bli behandlet med respekt. Uansett bakgrunn må vi behandle hverandre på en slik måte at vi kan samarbeidet. Både evakueringen av Finnmark under krigen, og utvandringen til Amerika på 1800’ tallet ble brukt som eksempler. Det er 5 millioner mennesker i Norge, og det er 5,2 millioner mennesker i USA med norsk bakgrunn.

Yngve Hågensen trakk mange historiske linjer, blant annet medbestemmelsen arbeiderne fikk på 60’tallet. Endelig så flere arbeidsgivere at det er arbeidstakerne som virkelig kjenner «hvor skoen trykker» i bedriften. Denne samarbeidsmodellen, hvor arbeidstakerne er med på store avgjørelser skaper et samarbeidsklima som styrker bedriften.

Flere må ta ordet!

Mot slutten av foredraget understreket Hågensen viktigheten av at flere er med å tar debatten. –Diskusjon må vi tåle, debatt er sunt! – det er tausheten som bekymrer meg, sa Hågensen med dyp røst.

Yngve Hågensen skaper stor begeistring
Yngve Hågensen skaper stor begeistring (Foto: Kristoffer Tandberg)

Tillitsvalgte må tørre å ta ordet og delta på arenaer hvor det diskuteres og spørsmål stilles. Spesielt i saker hvor «eksperter» fra skolebenken kommer med tiltak for økt effektivitet, må arbeidstakere forklare hvordan verden faktisk fungerer.

- Det er ikke nok å gå på skole, du må kunne bruke hodet også!
              - Yngve Hågensen