Årsmøte i Lebesby - Fagforbundet

Årsmøte i Lebesby

lebesby

Fagforbundet Lebesby avholdt årsmøte 6. mars, vi håper på en frisk start.

Organisasjonstillitsvalgt Jorunn Mikkelsen og Fylkesleder Bjørg Tapio bidro til å gjennomføre årsmøtet i avd 363 fagforbundet Lebesby.

Bistanden fra fylket var nødvendig da dette er en forening som har vært uten styre i flere år.

Foreninga har hele tiden hatt et godt tillitsvalgtapparat, både plasstillitsvalgte og HTV, som har bistått medlemmene på arbeidsplassene.

Det er de organisatorisk valgte tillitsvalgte som har vært vanskelig å få på plass.

I år ser det ut som det skal lykkes. På dette årsmøtet ble det valgt ny leder, Bård Lillevik (bildet).

I tillegg ble det valgt kasserer, sekretær, Pensjonisttillitsvalgt og et styremedlem.

De resterende styremedlemmene fikk styret fullmakt til å forsøke å få på plass.

Nå er neste post på programmet at det skal gjennomføres styrerkurs.

Vi ønsker det nye styret lykke til.