LO Finnmarks fylkeskonferanse dag 1 - Fagforbundet

LO Finnmarks fylkeskonferanse dag 1

fullsizerender3.jpg

LO Finnmark arrangerer fylkeskonferanse to ganger i året. I et valgår er politikken naturligvis i fokus.

LO Finnmark starter konferansen med velkomstord fra ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen (AP). Ordføreren sa hun var stolt av at Alta kan være vertskap for slike konferanser, hun benyttet muligheten til å reklamere for Finnmarksløpet som starter 10. mars.

Åpning av konferansen
Åpning av konferansen (Foto: Trine Amundsen)

LOs leder Gerd Kristiansen deltok på fylkeskonferansen, det er tredje gangen i hennes periode som leder av LO at hun deltar på fylkeskonferansen i Finnmark. LO kongressen, stortingsvalget, konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja var noen av temaene. Flere delegater tok ordet i debatten som fulgte. Blant annet Arnfinn Sjøenden (nestleder i Fagforbundet Porsanger) som representerer LO Porsanger. Arnfinn påpekte viktigheten av å ivareta naturressursene på en forsvarlig måte.

Arnfinn Sjøenden
Arnfinn Sjøenden (Foto: Kristoffer Tandberg)

Kampen om stemmene

LO Finnmark inviterte partiene i Finnmark til stortingsdebatt, overskriften var «Finnmark 2021». Partiene som stilte var; SV – Kirsti Bergstø, AP – Runar Sjåstad, SP – Geir Iversen, V – Trine Noot, H – Marianne Haukland, FrP – Bengt Rune Strifeldt. Debatten er den første stortingsdebatten i 2017, noe debatten bar preg av. Partiene skal ha sine landsmøter på vårparten 2017 hvor konkret politikk blir vedtatt.

 

Debatt
Debatt (Foto: Arnfinn Sjøenden)

Arbeiderpartiets Runar Sjåstad påpekte at med sine 10 år som fylkesordfører har jobbet for Finnmarks beste – og han hadde ingen planer om å «endre personlighet» om han kom inn på stortinget. Kirsti Bergstø angrep regjeringens arbeidslivspolitikk flere ganger, blant annet svekkelsen av arbeidsmiljøloven, mens Høyres Marianne Haukland mente politikken har vært til arbeidernes beste.

På konkret spørsmål om partiene ønsket Finnmark som eget fylke svarte partiene:
SV – Finnmark som eget fylke
AP – Finnmark som eget fylke
SP – Finnmark som eget fylke
V – Finnmark som eget fylke, men for en regionreform
H – For en regionsreform, med Nord-Norge som region, men Finnmark som fylke (litt vanskelig å forstå hva svaret egentlig var)
FrP – For at Nord-Norge som region, vil legge ned fylkeskommunen.

Paneldebatten
Paneldebatten (Foto: Erling Kristensen)

Fagforbundet sterkt til stede

Fylkeskonferansen har 34 delegater og rundt 15 gjester, alle delegatene representerer et lokalt LO. Omtrent halvparten av delegatene på konferansen er til vanlig tillitsvalgt i Fagforbundet. Fylkesleder Bjørg Tapio deltok som gjest, Opplæringsansvarlig Kristoffer Tandberg er representant i fylkesstyret til LO Finnmark, så Fagforbundet er godt synlig på fylkeskonferansen til LO Finnmark.

-Fagforbundet som det største forbundet i LO må være til stede på slike arenaer. Det er viktig at vi bidrar med våre sysnpukt og deltar i aktivitetene. Alle tillitsvalgte i Fagforbundet bør være med å engasjere seg lokalt, og å være til stede på tilsvarende arenaer, mener fylkesleder Bjørg Tapio.