Felles møte med arbeidsutvalget i Hammerfest 7-8 februar - Fagforbundet

Felles møte med arbeidsutvalget i Hammerfest 7-8 februar

fellesmte002.jpg

Fylkestyrene fra Nordland, Troms og Finnmark var samlet 7.-8 februar i Hammerfest sammen med arbeidsutvalget.

På denne samlingen diskuteres mange viktige saker som tilllitsvalgtene fronter for forbundsleder og arbeidsutvalget.

Forbundsleder Mette Nord
Forbundsleder Mette Nord (Foto: Raymond Jomisko)

Møte ble åpna av fylkes leder Bjørg Tapio.  Her ønsket hun den kulturell innslaget velkommen. Og det var en film der dem fortalte en historie om Alzheimer. Stellaris, danseteater heter de.

Dem hadde også danseinnslag av en danser.

Så fikk vi høre lokal historie om Hammerfest ved Pål Mansika, han kunne fortelle oss litt om Hammerfest. Han er en svært aktiv person som både har vært med som hovedtillitsvalgt lokalt og styremedlem i Fagforbundet Finnmark.

Når han hadde vært, var det tid får innlending av forbunds leder Mette Nord. Her fortalte hun om det politiske som Fagforbundet jobber med. Og hvordan vi kan jobbe for å sikre våre medlemmer, og deres trygghet i arbeids livet. Fagforbundet har 75 forsegling tariff områder, i Fagforbundet er de fleste yrkesfag. Videre fortalte hun litt om året 2016. Vi hadde 4 streiker, dette var for å sikre våre tariff områder. Og får å gi våre medlemmer rett lønnsvekst. Etter at hun var ferdig fikk fylkene tale til henne. Utfra innledninga.

Videre spurte hun. Om 6 timers dagen, vil vi ha det eller ikke. Og hva tenker vi ung om dette?

ungdomstillitsvalgt fra Troms, Finnmark, Nordland
ungdomstillitsvalgt fra Troms, Finnmark, Nordland

På fellesmøte med arbeidsutvalget var også ungdoms lederne med. Fra Finnmark ungdomsleder Raymond, Troms ungdomsleder Ana, Nordland ungdomsleder Bjørn-Roger.