Årsmøtet i Kvalsund - Fagforbundet

Årsmøtet i Kvalsund

rsmteikvalsundmedetinnleggfraordfrerenterjewikstrm.jpg

Årsmøtet i Kvalsund ble avholdt 20. januar. Etter årsmøtes valg, er 30 % av styret under 30 år.

Den 20. januar ble årsmøte avholdt i Kvalsund med 20 stykker til stede. Det var vanlige årsmøtesaker til behandling og egentlig ingen store debatter. Det var etter valget og under den sosiale biten av møte, at man ble oppmerksom på at det nå er mange unge i styret Kvalsund.

30 % under 30 år

Etter årsmøtes valg, er 30 % av styret under 30 år. Kine Urbrott Svendsen 20 år kom inn som styremedlem/ sekretær og utlignet gjennomsnittet i styret. Leder Jorunn Mikkelsen sier at vi har fått 2 nye tillitsvalgte i begynnelsen av 20 årene, som gjør det slik at en hel del av styret er svært ung.

Kine Urbrott Svendsen (sekretær/ styremedlem) og Mats Andersen som er ungdomstillitsvalgt er de som er svært ung, men man har også en SKKO leder som er ung. I tillegg til at styremedlem og opplæringsansvarlig er i starten av 30 årene. Nå når man har fått to nye tillitsvalgte som er ung og ambasiøs, utlignes styret sammensetning slik at det er de unge som er toneangivende.

Kine er lærling i kontorfaget i kommunen, men synes at fagforeningsarbeid høres spennende og lærerikt ut. Derfor svarte hun ja da hun ble spurt av valgkomiteen. Videre sier Kine at hun ser en mulighet til å kunne bidra til å hjelpe andre. Hun har selv opplevd problemer i arbeidslivet, og fått hjelp, så hun ser at dette er et viktig arbeid.

Kine og Mats
Kine og Mats (Foto: Jorunn Mikkelsen)

Mats som er ungdomstillitsvalgt og jobber som assistent i barnehagen. Han er en ung gutt med mange tanker og ideer. Liker å fremme sine synspunkter og sier selv at han har en mening om det meste. Dette er en stor mulighet til å være med å ta noen avgjørelser, være ungdoms stemmen inn i styret, påvirke, samtidig som jeg sikkert lærer mye.   

Ordføreren som gjest

Ordfører Terje Wikstrøm var gjest på møte, og ga en god redegjørelse om den prosessen kommunen er inne i med kommunesammenslåing. Han presiserte at de ansatte er ivaretatt og at man nå er i startgropen av å utrede navn og kommunevåpen til den nye kommunen. Han sa videre at her er det viktig at alle både ansatte og innbyggere engasjerer seg. 

Vil du komme i kontakt med Fagforbundet Kvalsund?

Her finner du kontaktinformasjon.

(Artikkelforfatter: Jorunn Mikkelsen)