Årsmøte i Nesseby - Fagforbundet

Årsmøte i Nesseby

rsmtet1.jpg

Fagforbundet Nesseby avholdt årsmøte 26. januar på rådhuset

15 medlemmer tok turen til årsmøte i Fagforbundet Nesseby. Til å lede møtet ble Oddleif Nilsen valg som dirigent, og med stødig hånd ble årsmøtet ledet igjennom sakslisten. Fra fylkesstyret deltok Opplæringsansvarlig Kristoffer Tandberg.

Leder av Fagforbundet Nesseby Britt-Inger Olsen kunne gjennom årsberetningen blant annet fortelle om medlemsvekst i året som gikk. -Vi får tilbakemeldinger som "hos Faforbundet får vi hjelp", fortalte Britt-Inger.

Nytt styre

Fagforbundet Nesseby har fått nytt styre, det består av:

Leder: Britt-Inger Olsen
Nestleder: Marit Guttorm
Opplæringsansvarlig: Atle Larssen
Kasserer: Bjørn Steinar Mathisen
Seksjonsleder SHS: Ikke valgt
Seksjonsleder SKKO: Marit Guttorm
Seksjonsleder SST: Eli Bomban
Seksjonsleder SKA: Britt-Inger Olsen
Ungdomstillitsvalgt: Sten Erik Utsi
Vara ungdomstillitsvalgt: Cecilie Thomassen
Pensjonisttilllitsvalgt: Jarl Even Roska

Deler av det nye styret
Deler av det nye styret (Foto: Kristoffer Tandberg)

Valg av Hovedtillitsvalgt og medlemsfest kommer

 Fagforbundet Nesseby ønsker å arrangere en medlemsfest i en-eller-annen form, det ble diskutert både turer og arrangementer lokalt. Dette blir en av oppgavene til styret å få i gang.

Valg av Hovedtillitsvalgt i KS blir gjennomført en gang i februar, alle medlemmer vil få inkalling når alt er på plass.

Ønsker du å komme i kontakt med Fagforbundet Nesseby?

Her finner du kontaktinformasjon.