Årsmøte i Karasjok - Fagforbundet

Årsmøte i Karasjok

rsmtet.jpg

Årsmøte i Fagforbundet Karasjok ble avholdt onsdag 25. januar på skolekantina.

Årsmøte i Fagforbundet Karasjok ble avholdt onsdag 25. januar på skolekantina. Det var 18 medlemmer tilstede, i tillegg til fylkesstyrets representant, Bjørg Tapio. Årsmøtet startet med servering av middag til de fremmøtte.

Dirigent var Pensjonisttillitsvalgt Sverre Nikkinen. Han er også tidligere leder av foreninga. Han har også vært HTV i KS i kommunen samt fylkesstyremedlem.

dirigent Sverre Nikkinen, nestleder Alma Helander,  leder Aslak Guttorm og sekretær Britt Eli Svineng.
dirigent Sverre Nikkinen, nestleder Alma Helander, leder Aslak Guttorm og sekretær Britt Eli Svineng. (Foto: Bjørg Tapio)

Det var stort engasjement rundt sakene som ble behandlet på årsmøtet, så dette er en forening med aktivt deltakende medlemmer som vil drøfte alle saker grundig før det blir gjort vedtak.

Det ble også vervet 6 faste givere til barnebyen.

6 nye givere til barnebyen
6 nye givere til barnebyen (Foto: Bjørg Tapio)

Ny leder i fagforeninga

Ole Isak Strømeng ble valgt som ny leder av foreninga, da den sittende leder ikke ønsket gjenvalg.

Det ser for øvrig ikke ut til at denne foreninga har store problemer med å få valgt representanter til de forskjellige verv, da de fleste verv er dekket , også med vararepr.

Vil du ta kontakt med Fagforbundet Hasvik?

Her finner du kontaktinformasjon.

(artikkelforfatter Bjørg Tapio)