Hvordan kan våre tillitsvalgte bidra til at kommunesammenslåingene fører til bedre kommuner ? - Fagforbundet

Hvordan kan våre tillitsvalgte bidra til at kommunesammenslåingene fører til bedre kommuner ?

samlingforkommunersomharvedtattsammensling

Fagforbundet inviterer til regionale dagssamlinger om kommunesammenslåing. Målgruppa er fagforeningsledere og Hovedtillitsvalgte fra kommuner som har vedtatt sammenslåing, representant fra fylket og de berørte Kompetansesentre. Hensikten med samlingene er å gjøre våre tillitsvalgte bedre rustet til å møte de utfordringene som vil komme i forbindelse med kommunesammenslåinger. Kommunereformen er et skritt videre.

4. Januar var turen kommet til Finnmark, som deltok sammen med Stavangerkontoret (Vest- Agder og Rogaland). Samlingen fant sted i Stavanger, nærmere bestemt Sola AirPort Quality. Det møtte totalt 36 deltakere fra aktuelle kommuner i de ovennevnte fylker, inkludert fylkesrepresentanter og repr. fra Kompetansesentrene. I Finnmark har kommunene Hammerfest og Kvalsund vedtatt å slå seg sammen. Fra Kvalsund deltok Leder og HTV. Jorunn Mikkelsen, fra Hammerfest deltok Leder Pål Mansika, HTV. Gunn Inger Skog og Hovedverneombud Stig Sandvik, alle som representanter for kommunene i Finnmark. Fylkesleder Bjørg Tapio representerte fylket og Kerry Macallan representerte Kompetansesenteret for Nord- Norge. Roger Heimli fra AU sentralt ledet samlinga.

Stig Sandvik
Stig Sandvik (Foto: Fagforbundet Hammerfest)

Øvrige forelesere var ansatte i Fagforbundet, - Leder av Kompetansesenteret i Skien, leder av Omstillingsenheten, ansatte fra forhandlingsenheten og samfunnsøkonomi.

Jorunn Mikkelsen
Jorunn Mikkelsen (Foto: Fagforbundet Kvalsund)

Det faglige programmet var innom erfaringene fra sammenslåing av kommuner i Vestfold, intern samhandling- LO kommune- koordineringsledd, lov- og avtaleverk, trepartssamarbeid, oppbygging av ny kommune- strategiske tiltak, samt konsekvenser som følge av forslag til ny kommunelov, - styringsformer og inntektssystem. Tariffspørsmål som lik lønnsdannelse var tema for diskusjon, er et fokus som våre tillitsvalgte vil følge nøye opp. Konklusjonen fra deltakerne etter samlinga var at dette var nyttig, det kom fram flere nye opplysninger. Det som først og fremst må gjøres lokalt er å etablere koordineringsledd der dette ikke er på plass. Deltagerne fra Kvalsund/ Hammerfest var enig om at et tett samarbeid i den kommende tiden er viktig, og vil bli satt på dagsorden i begge Fagforeningene. Fra sentralt vil samlingene evalueres, det vil også ses på hva som vil være formålstjenlig i den videre oppfølgingen av de involverte fagforeninger. Det er også mulig at flere foreninger vil bli involvert etterhvert på bakgrunn av evt. flere kommunesammenslåinger.