Samarbeid må til - Fagforbundet

Samarbeid må til

samarbeidsavtalenfagforbundetogap.jpg

Fagforbundet og Arbeiderpartiet er blitt enige om et felles kurs for sine lokale tillitsvalgte om lokalt samarbeid. Nå skal fylkesleddet ut i alle kommunene for å holde kurset "Samarbeidsavtalen på 1-2-3".

Arbeiderbegevelsen startet for over 150 år side. Kampen for et anstendig arbeidsliv er med andre ord en kamp som har pågått lenge, og vi tror kampen fortsetter også i fremtiden.

For over 100 år siden var den faglige og den politiske delen av arbeiderbevegelsen mye av det samme. Etter hvert har skillet mellom de to blitt klarere, men samarbeidet mellom arbeiderbevegelsens faglige og politiske organer har vært avgjørende for oppbyggingen av velferdsstaten som Norge er i dag.

Grunnlaget for samarbeidet

Arbeiderpartiet og Fagforbundet har en felles ideologisk plattform, de samme verdier og grunnsyn. Vi er enige om at en sterk offentlig sektor er nødvendig dersom vi skal sikre rettferdig fordeling, likebehandling og at kommunesektoren skal danne grunnlaget for utviklingen av velferden.

Skal vi lykkes med dette må tillitsvalgte i Arbeiderpartiet og Fagforbundet ha tillit til hverandre og bygge gode relasjoner, både sentralt og lokalt. Derfor er et samarbeid naturlig.

Viktig for Fagforbundet og Arbeiderpartiet

Fagforbundet og Arbeiderpartiet har samarbeidet i lang tid, det kan være samarbeid om kommunebudsjett lokalt og det kan være arbeidslivets lovverk nasjonalt.

Med bakgrunn i dette samarbeidet har Fagforbundet og Arbeiderpartiet utviklet en felles opplæring i samarbeidsavtalen, og en representant fra hver organisasjon i fylkene har fått ansvaret for å videreføre denne opplæringen lokalt.

Fra Fagforbundet Finnmark er det Kristoffer Tandberg, som er Opplæringsansvarlig og leder av valgkamputvalget. Fra Finnmark Arbeiderparti er det fylkessekretær Lill-Tove Ottesen.

kristoffertandbergoglilltoveottesen.jpg

- Skal vi ha gjennomslag for våre krav nytter det ikke bare å ta kampene, vi må også evne å samarbeide i forkant. Vi samarbeider med alle partier som deler vårt verdisyn, men det er noe spesielt med Arbeiderpartiet ettersom vi stammer fra samme bevegelse, sier Tandberg.

- Samarbeidet med Fagforbundet er utrolig viktig for Arbeiderpartiet. Nå er det naturlig nok stortingsvalget som kommer først, men dette arbeidet er noe som skal fungere mellom valgene. Det er essensielt at vi får til lokale samarbeid, sier Ottesen