ARBEIDSPLASSER GÅR IKKE RUNDT UTEN RENHOLDERENE - Fagforbundet

ARBEIDSPLASSER GÅR IKKE RUNDT UTEN RENHOLDERENE

sst.jpg

På rundtur på arbeidsplasser i Alta kommune, slår seksjon samferdsel og teknisk ( SST ) fast at arbeidsplassene går ikke rundt uten renholderene. I et samarbeid mellom SST nasjonalt, fylket og nettverket tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn var det konklusjon etter å ha besøkt en rekke arbeidsplasser i kommunen.

Fagforbundet var på besøk ute på en rekke arbeidsplasser, og helt bevist var valget at vi skulle besøke renholdere, da spesielt ansatte med minoritetsbakgrunn. Stein Guldbrandsen  fra nasjonalt og Erling Kristensen fra fylket sier at de møtte mange trivelige ansatte med godt humør og som ga uttrykk for å trives i sin jobb. De føler seg ivaretatt og sett av ledelse, og tillitsvalgte. Joseph Bantolo fra nettverket tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn er imponert over den arbeidsgleden de ansatte har i forhold til sine oppgaver.

Stein Guldbrandsen får i en samtale med Cato Iversen informasjon om at en del av renholdet i kommunen har vært konkurranse utsatt for vel ett år siden.  Etter 2 år med konkuranseuttseting registrer kommunen at, kvaliteten ble dårligere, man fikk tileggsregninger, og dette ble dyrere enn planlagt. Kommune velger å ta renholdet tilbake og ansetter folk i stort sett 100% stillinger.  De ansatte har i tillegg tatt fagbrevet i sin arbeidstid, med god støtte fra arbeidsgiver. Guldbrandesen er svært fornøyd med den interessen og kunnskapen Cato Iversen har om renholdsyrket, Iversen er tillitsvalgt i renhold og vet åpenbart hva han prater om.

Joseph Bantolo, Stein Guldbrandsen og Cato Iversen i samtale om kvalitet og tjenester i kommunen
Joseph Bantolo, Stein Guldbrandsen og Cato Iversen i samtale om kvalitet og tjenester i kommunen (Foto: Kari Sofie Jenssen)

Fagforbundet Finnmark registrer at kommunen også må ha sett viktigheten av at renhold på arbeidsplasser er HMS for alle ansatte