MEDLEMMENE ØNSKER Å VÆRE TILHØRENDE I LOKAL FAGFORENING - Fagforbundet

MEDLEMMENE ØNSKER Å VÆRE TILHØRENDE I LOKAL FAGFORENING

tapio.jpg

På arbeidsplass besøk på Finnmarksklinikken var beskjeden fra tillitsvalgte klar; vi ønsker å være medlem i lokal fagforening. Dette for å være nærmere de som styrer fagforeninga.

Fylkesleder Bjørg Tapio, seksjonsleder Eva Sætrum og organisasjonssekretær Jorunn Mikkelsen var på arbeidsplassbesøk på Finnmarksklinikken i fagforeningsuka. I samtale med Bernt Somby, som er tillitsvalgt på arbeidsplassen fortalte han om et godt arbeidsmiljø, trivsel på jobben og godt samarbeid. Men hans fortvilelse var klar, vi blir ikke sett av vår egen fagforening. Fagforbundets medlemmer på Finnmarksklinikken er alle medlem i Fagforbundet Helse Vest, som har sitt hovedsete i Hammerfest. Dette er en fagforening som har medlemmer flere plasser i Finnmark, fra øst til vest. «Det er for langt å dra til Hammerfest på årsmøter og medlemsmøter» sier Somby. Han kom inn på flere andre punkter som handler om ivaretagelse av medlemmer og tillitsvalgte.

 Når Ketil Somby uttaler seg, så gjør han det på vegen av de medlemmene han er tillitsvalgt for, medlemmene på arbeidsplassen. Vi ønsker overgang til Fagforbundet Karasjok, da har vi lettere for å være med på møter, engasjere seg og være delaktig i det som skjer sier Bernt. Organisasjonssekretæren er klar på at det sikkert er det beste for dere, siden dere kjenner slik på det. Fylkesleder Bjørg Tapio sier; » vi gjør det med et tastetrykk, dersom det er deres ønske.»

Før dagen var omme var «tastetrykket» tatt. Det viktigste vi gjøre er å ivareta medlemmene, og sørge for at de har det bra.

Det hører med til historien at Helse Vest gjør en god jobb rettet mot sine medlemmer, men at de tydeligvis ikke når frem over hele fylket, og det kan sikkert være en utfordring til tider i et langstrakt fylke.