Representantskap i Finnmark - Fagforbundet

Representantskap i Finnmark

img_0393.jpg

Denne uken var det Representantskap i Fagforbundet Finnmark, organisasjonsutvikling, landsmøte og barnepass...mye ble diskutert.

Fagforbundet Finnmark avholdt representantsskapsmøte 1.-2. november, denne gangen i Hammerfest. Konferansen ble åpnet av fylkesleder Bjørg Tapio som gav ordet rett videre til en politisk debatt. Til å debattere var stortingsrepresentantene fra SV, Høyre og Arbeiderpartiet invitert, dessverre møtte ikke Høyre opp og debatten ble mellom Kirsti Bergstø (SV) og Helga Pedersen (AP).

Arbeid til alle

Debatten startet med Kommunereform og regionalisering, men også andre temaer dukket opp. Til å lede debatten var redaktør i iFinnmark.no Arne Reginiussen. Budskapet var i stor grad det samme fra SV og AP; Norge trenger en ny politikk!

Kristoffer Tandberg

- Kommunesammenslåinger skal være basert på frivillighet og folkeavstemning, sa Kirsti Bergsø (SV) og beroliget alle som frykter tvangssammenslåing av kommuner og fylker. Helga Pedersen (AP) var helt enig og la til; - Når vi blir kåret til verdens beste land å bo i år etter år etter år, så har vi kommuner som leverer veldig gode tjenester i dag.

Begge la også til at mange kommuner har utfordringer som kan løses på en bedre måte, men svaret var styrking av kommunenes økonomi fremfor tvangssammenslåing.

Kristoffer Tandberg

Regjeringens politikk virker ikke, økt arbeidsledighet, større forskjeller og sentralisering var noen av uttrykkene som gikk igjen hos begge. Uenigheten kom først frem når det ble diskutert gruvedrift og sjødeponi.

Organisasjonsutviklingsprogram

Fagforbundets landsmøte i 2013 vedtok at det i perioden skal arbeides med ny organisjonsstrukturen. Arbeidet skal resultere i forslag til endringer på Landsmøte 2017. Nestleder i Fagforbundet Odd-Haldgeir Larsen har ledet prosjektgruppa, og besøkte representantskapet i Fagforbundet Finnmark for å presentere prosjektgruppas rapport.

- Jeg er ingen mørkemann, sa Odd-Haldgeir før han gikk igjennom punktene i rapporten som viser at Fagforbundet har forbedringspotensiale. Det er mange punkter i rapporten som tilsier at forbundet må utvikle seg, blant annet at Fagforbundet bør bli bedre på å ivareta medlemmene i tariffområder med få medlemmer. Arbeidsgivernes tariffhopping i fremtiden vil være en utfordring. –For 20 år siden hadde vi 3-4 tariffområder, i dag har vi over 70 tariffområder, sa Odd-Haldgeir før han presenterte en mulig løsning.

Kristoffer Tandberg

Prosjektrapporten har i hovedsak en løsning, som ikke selger like godt i Finnmark. Regionalisering, større fagforeninger og storsatsning på klubber. I et fylke med enorme avstander så er det vanskelig å se at med enda større større avstander så skal forbundet bli noe nærmere medlemmene. Odd-Haldgeir forklarte regionsmodellen som en styrking hvor resursene samles, en modell som skal frigjøre resurser slik at regionen kan reise mer ut til fagforeningene.

Mange fagforeninger tok ordet i debatten, og naturlig nok var det ikke noen begeistring for regionaliseringtanken. Flere poengterte at dette kanskje er en løsning andre steder i landet, men for å få en fornuftig modell i nord må man innse at utfordringene er forskjellige, derfor bør prosjektgruppa vurdere en differensiert modell. Avgjørelsen blir tatt på Landsmøte høsten 2017.

Bedre støtte til barnepass

Fagforbundet Finnmark har en ordning for tillitsvalgte som har behov for barnepass når de er på kurs og samlinger. I en hverdag hvor mange foreldre ikke bor sammen, men har barn sammen er det fort gjort at det blir en utfordrende kabal å få til barnepass. Fagforbundet Vardø foreslo en styrking av retningslinjene som gjør at det kan gis økonomisk støtte til barnepass når aleneforeldre reiser på kurs og samlinger i ”sin uke”. Forslaget betyr at det også kan gis økonomisk støtte for at barna er hos den andre forelderen når det er delt omsorg, dette skal avgjøres i en skjønnsmessig vurdering fra kursansvarlig.

Kristoffer Tandberg

Forslaget fikk representantsskapets enstemmige tilslutning, forhåpentligvis vil dette gjøre det enklere for aleneforeldre å delta på kurs og samlinger i fremtiden.