HTV + HVO = Sant - Fagforbundet

HTV + HVO = Sant

fullsizerender27.jpg

Samhandling mellom Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud/Verneombud er et stort tema, Fagforbundet Finnmark samlet derfor rollene til en storsamling.

* Nettverksbygging
* Rolleavklaring
* Felles forståelse av avtaleverket
* Kunnskapsløft
* Inspirasjon

Dette var noen av forventningene Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombudene/Verneombudene hadde da fellesskoleringen startet i Lakselv 20. september. Fagforbundet Finnmark ønsker å ha de beste tillitsvalgte, uansett verv, og for å få til det trengs det skolering. God skolering.

Hovedtillitsvalgte fra hele Finnmark var samlet til kurs i Lakselv 19.-21. september.

Fellesskolering
Fellesskolering (Foto: Kristoffer Tandberg)

Hva er egentlig et verneombud?

Verneombudet på arbeidsplassen har fått tillit fra kollegene sine for å være deres talsperson i arbeidsmiljøsaker. For å lykkes i vervet må en både ta initiativ og tenke forebygging.

«Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.» Denne setningen åpner arbeidsmiljø- lovens § 6-2, som handler om oppgavene til verneombudet, og oppsummerer kort hva verneombudet skal være oppmerksom på.

Les mer om Verneombudet her

 

Skolering er viktig

-Det er viktig å ha god kunnskap om vervet Verneombud. Det er et verv som har stor betydning for mange. Den som skal utføre det må ha de beste forutsetningere for å ta tak i evtuelle problemer, sier Bjørn Svalastog som foreleser på temaet samhandling tillitsvalgte og verneombud.

Bjørn jobber på organisasjonsenheten i Fagforbundet og arbeider daglig med utarbeidelse av skoleringsmateriell. Han har erfaring fra tidligere både som Hovedverneombud og tillitsvalgt i Sør-Varanger kommune.

-Arbeidsgiver må gi 40 timer grunnopplæring så fort som mulig! Ut over det er det viktig at verneombudet deltar på kurs som Fagforbundet arrangerer eller andre kurs som arbeidsgiver legger til rette for. I rollen må en bruke kunnskapen fra hverdagslivet, men arbeidsgiver har enormt ansvar for kursing av verneombudet, sier Bjørn.

Foreleser Bjørn Svalastog
Foreleser Bjørn Svalastog (Foto: Kristoffer Tandberg)

 

Viktig å få dele erfaringer mellom rollene

-Samlingen har vært veldig veldig lærerikt, rådgiverne på kompetansesenteretet er svært dyktige. Særlig muligheten for å stille spørsmål er fint, jeg har fått spurt masse og fått mange svar, sier Alice Normi.

Alice er Hovedtillitsvalgt i Lebesby kommune, noe hun vært siden 2010. Samhandlingen med Hovedverneombudet lokalt har blitt mye bedre de siste årene, men skulle ønske at begge hadde vært med på denne samlingen.

-Vi ser at vi står sterkere når samhandlingen fungerer. Det som skal til er en fast møtearena, gjerne til faste tider for eksempel en gang i måneden. Det har en forebyggende effekt og det bør prioriteres av alle parter, sier Alice.

Alice Normi fra Lebesby
Alice Normi fra Lebesby (Foto: Kristoffer Tandberg)

Ansatte må bruke verneombudet!

-Kurset til nå har vært veldig bra, særlig når det blir debatt. Vi får tatt opp ting vi lurer på, og det er svært nyttig når vi er så mange med forskjellige erfaringer, sier John Anders Mella.

 John Anders har vært Verneombud i Alta kommune siden 2015.

-De ansatte må kunne komme til verneombudet og bruke verneombudet, da vil rollen vise sin nytte. Det kan ikke være sånn at verneombudet må oppsøke problemer. Det samme gjelder med tillitsvalgte, medlemmene må bruke rollen.

John Anders Mella fra Alta
John Anders Mella fra Alta (Foto: Kristoffer Tandberg)