Opplæring lokale seksjoner - Fagforbundet

Opplæring lokale seksjoner

fullsizerender21.jpg

Seksjonslederopplæring i Vadsø 14-15.9.16. Tilstede var deltagere fra de fleste lokalforeningan Øst-Finnmark.

Flinke og ivrige tillitsvalgte er samlet til kurs på Scandic i Vadsø!

Kurset
Kurset (Foto: Erling Kristensen)

Seksjonslederopplæringen i Vadsø 14-15.9.16. Tilstede var deltagere fra de fleste lokalforeningan Øst-Finnmark. Seksjonslederne fra fylket var kursholdere med SKA leder Line Kristoffersen som foreleser/kursansvarlig.

Foreleser Line Kristoffersen
Foreleser Line Kristoffersen (Foto: Kristoffer Tandberg)

De tillitsvalgte er nysgjerrige og engasjerte. Det er gruppeoppgaver om hvordan man skal avklare de tillitsvalgtes roller i lokalforeningene. Samtidig ble det jobbet med hvilke oppgaver de lokale seksjonene og seksjonene på fylket har. Det ble også tatt opp hvordan vi skal informere medlemmene. Det var 18 personer tilstede. Tilstede er også fylkesseksjonslederne Morten Wilhelmsen SKKO, Eva Sætrum SHS, Erling Kristensen SST, og kursansvarlig Line Kristoffersen SKA.

Refleksjonsoppgave
Refleksjonsoppgave (Foto: Kristoffer Tandberg)