Fylkesstyret besøker Nordkapp - Fagforbundet

Fylkesstyret besøker Nordkapp

fullsizerender18.jpg

Fylkesstyret hadde sitt septembermøte i Honningsvåg, i tradisjon tro inviteres lokalforeningen til møtet på ettermiddagen.

Fylkesstyret legger styremøtene rundt i hele fylket, en av hovedgrunnene er at lokalforeningen skal få muligheten til å treffe hele fylkesstyret i et fellesmøte.

Nordkapp fungerer utmerket

Fylkeslederen åpnet møte med å skryte av Fagforbundet Nordkapp. -Det er få fagforeninger som fungerer så godt som Fagforbundet Nordkapp, sa Tapio. Fagforeningen har folk i alle verv og har jevnlige styremøter. Et tips til etterfølgelse er at Fagforbundet Nordkapp inviterer også en av vararepresentantene til hvert styremøte.

En nyttig delingsarena

Som alltid brukes fellesmøtene til å drøfte store og små saker. Lokalforeningen får muligheten til å spørre, kommentere og dele. Det blir alltid fine diskusjoner rundt temaer som fagforeningen jobber med til daglig, fylkesstyret får igjen en bedre innsikt i fagforeningene og kan følge opp på en bedre måte.

Fagforeningene er generellt ganske fornøyd med slike fellesmøter, noe Nordkapp stiller seg bak. -Det er veldig positivt med slike møter, sier leder av Fagforbundet Nordkapp Beate Brynjulfsen. -Vi blir kjent med fylkesstyret og får et ansikt til navnet, i tilegg er det lærerikt og motiverende for lokalstyret, sier Beate.

Foto: Kristoffer Tandberg

Mye aktivitet

Fagforbundet Nordkapp er en aktiv lokalforening, blant annet ble det arrangert en LOFavør-kveld på våren, som var veldig populært i følge lokalstyret. Styret jobber også med planene for forbundsuka. Planene blir jevnlig diskutert i styret for å sikre bred forankring og for at alle skal få muligheten til å få være med på morroa. 

En av de store sakene som diskuteres nå er "1143-vedtaket" som omhandler ny organisering av forbundet i fremtiden. Saken skal opp på Landsmøte i 2017 og vil ha stor betydning for alle lokalforeninger. Fagforbundet Nordkapp inviterte til temakveld rundt dette vedtaket, alle tillitsvalgte ble invitert. Over 20 tillitsvalgte møtte til pizza og diskusjon.

Foto: Kristoffer Tandberg