Felles seksjonsmøte - Fagforbundet

Felles seksjonsmøte

erling1.jpg

29.-30. august var seksjonslederne samlet i Oslo for å diskutere saker til Landsmøte 2017.

"1143-vedtaket" også kjent som Organisasjonsvedtaket (eller kvart-på-tolv-vedtaket) blir disktutert i alle styrer og organ i Fagforbundet. Vedtaket som handler om hvordan forbundet skal se ut i fremtiden er en viktig sak til Landsmøte i 2017.

Seksjonslederne satt i arbeidsgrupper, og som ofte før sitter Nordland, Troms og Finnmark sammen.