Yrkeskonferanse for Tannhelsesekretærer i de tre nordligste fylkene - Fagforbundet

Yrkeskonferanse for Tannhelsesekretærer i de tre nordligste fylkene

6. og 7. juni arrangerte Fagforbundet SHS i Nordland Troms og Finnmark yrkeskonferanse for medlemmer tilsatt som Tannhelsesekretær.

Under forberedelsene med konferansen ble det avdekket at tannhelsesekretærer var en svært liten nisjegruppe i Fagforbundet, også i Finnmark.

Vi har ca. 7 registrerte tannhelsesekretærer som medlemmer i følge Fane 2.

Alle var heller ikke riktig registrert, på yrkesgruppe.

 

Konferansen ble avholdt i Tromsø. Kursleder var Britt Ås, seksjonsleder i Seksjon helse- og sosial i Troms.

27 deltagere tilsammen, 5 fra Finnmark, hvor en av deltagerne ikke er vårt medlem.

De 2 dagene tok for seg temaene:

* "Hender til besvær", grunnleggende tiltak ift. smittevern og smitterisiko med

   utgangspunkt i en tannhelsesekretærs hverdag.

* Kommunikasjon med pasienter som opplever tannlegebesøk som

   problematisk.

* Tannhelsesekretæren- ensom i arbeidsfellesskapet, -arbeidsmiljø.

   I tillegg ble det satt av tid til erfaringsutveksling, samt litt info fra SHS i alle fylker.

 

Tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig positiv, spesielt ift temaene "Hender til besvær" og arbeidsmiljø for tannhelsesekretærer.

Ellers ble det bl.a uttalt fra en deltager "Etter at vi ble Fagforbundet har vi fått noe igjen for å være medlemmer, vi er ikke lenger bare medlemmer på papiret- men får fine tilbud" Utsagnet ble bifalt av flere.

Slikt er motiverende å få som tilbakemelding.Så vi kan trygt si at dette tiltaket ble en suksess.

 

PS.

Fagforeningene oppfordres til å sjekke om medlemmene er riktig registrert på yrkesgruppe.

 

 

Bjørg Tapio

Seksjonsleder i helse- og sosial, Finnmark