Seksjonskonferanser 2007 - Fagforbundet

Seksjonskonferanser 2007

Det skal være seksjonskonferanser i alle 4 seksjonene i tillegg til pensjonist- og ungdomsutvalget i 2007. Konferansene skal avholdes i Karasjok i perioden 20. til 22. februar 2007.

20.-21. februar 2007: Seksjon helse og sosial (SHS), Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) og ungdomsutvalget.

21.-22. februar 2007: Seksjon samferdsel og teknisk (SST), Seksjon kontor og administrasjon (SKA) og pensjonistutvalget.

Hver fagforening har 1 representant til hver av seksjonene/utvalgene til disse konferansene.

Innkalling til konferansene vil bli sendt ut ved årsskiftet.