Representantsskapet i Finnmark - Fagforbundet

Representantsskapet i Finnmark

12992881_573793219450872_1178587658_n.jpg

Fagforbundet Finnmark avholdt representantsskap 11.-13. april

Et innholdsrikt representantsskap i Fagforbundet Finnmark ble avhold 11.-13. april, denne gangen i Alta. Neste gang representantskapet avholdes er i november i Hammerfest. 

Work-Shop en suksess

Fagforbundet Finnmark testet ut work-shop første gang under representantskapsmøte i oktober 2015. Det er mange aktuelle og interessante temaer som kan løftes på et representantskapsmøte, med modellen work-shop kan flere temaer løftes samtidig. Denne gangen var temaene:

  • Kommunereformen - ved Morten Øgård, Universitetet i Agder
  • Fagligpolitisk samarbeid - ved Ingrid Wergeland, Nestleder Manifest
  • Spesialisthelsetjenesten i endring - ved Hans Martin Aase, avdelingsleder Fagforbundet, Nasjonalt sykehuskontor
Work-shop Fagligpolitisk samarbeid

Work-shop Fagligpolitisk samarbeid (Foto: Kristoffer Tandberg)

Organisasjonsvedtaket 1143 engasjerer

Fagforbundet vedtok på landsmøte i 2013 en organisasjonsgjennomgang av organisasjonen, vedtaket var nummer 1143 og siden vært kjent som "1143-vedtaket". Arbeidet med gjennomgangen er i full sving, og Landsstyret har vedtatt at spesielt 2 modeller skal utredes. Modellene og gjennomgangen blir også tema på samlingen for Ledere og nestledere 18.-20. april.

Hensikten med gjennomgangen er å alltid sikre at medlemmene i Fagforbundet blir ivaretatt på best mulig måte, Fagforbundet Finnmark valgte derfor å gjennomføre en medlemsundersøkelse i Finnmark. Undersøkelsen ble gjennomført i mellom desember 2015 og mars 2016, resultatet ble lagt frem på representantsskapet av Opplæringsansvarlig Kristoffer Tandberg.

Opplæringsansvarlig Kristoffer Tandberg

Opplæringsansvarlig Kristoffer Tandberg (Foto: Lillian Rydheim)

Fagbevegelsen er selve bærebjelken, sa Martin Kolberg

Stortingsrepresentant Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet besøkte representantsskapet med et klart budskap. "Fagbevegelsen er selve bærebjelken i sosialdemokratiet" sa Kolberg med en alvorlig tone. Kolberg understreket at en verden med flere ustabile områder og flere kriser så er norsk fagbevegelse en av få som faktisk vokser. Kolberg la også vekt på at fagbevegelsen må stå opp mot krefter som ønsker større forskjeller og som jobber i mot fordelingssamfunnet som Norge har vært de siste 50 årene.

Martin Kolberg (AP)

Martin Kolberg (AP) (Foto: Ann-Evy Johannessen)

Nesten 15 000,- til barnebyen

Fagforbundet Finnmark samlet inn nesten 15 000,- under loddsalget hvor pengene går til Finnmarkshuset i Barnebyen. Les mer om saken her.