10 fullførte Fase 2 - Fagforbundet

10 fullførte Fase 2

fase2del32016.jpg

Fase 2 del 3 ble arrangert 7.-9. mars. 10 deltakere gjennomførte og kan nå si at de har tatt Fagforbundets tillitsvalgtsskolering Fase 2.

Fase 2 er en del av den obligatoriske opplæringen av tillitsvalgte i Fagforbundet. Kurset har en varighet på 3 uker (80 timer inkl. hjemmeoppgave), fordelt over flere samlinger. På kurset får deltakerne en grundigere innføring i organisasjonen, partene i arbeidslivet, lov- og avtaleverk forhandlinger og forhandlingsteknikk, for å nevne noe.

Fagforbundet Finnmark har ansvar for gjennomføringen av fase 2.

Målet med opplæringen er å sette de tillitsvalgte i stand til å utøve vervet på en god måte, bli tryggere i rollen som tillitsvalgt og ha kunnskap om hva man skal gjøre når det dukker opp vanskelige situasjoner og hvor de kan henvende seg. I tillegg knytter man nye kontakter i Fagforbundet og blant andre tillitsvalgte.

10 deltakere gjennomførte

Hvert år starter Fagforbundet Finnmark opp Fase 2, normalt er det rundt 25 tillitsvalgte som begynner på del 1. Et kurs som går over flere samlinger vil ha frafall. Det kan være sykdom eller andre årsaker som gjør at deltakerne ikke får blitt med på alle samlingene. Alle samlingene må være gjennomført før kurset er godkjent.

De som ikke får tatt del 2 eller del 3 kan være med året etter.

Fase 2 innebærer mye gruppearbeid

Fase 2 innebærer mye gruppearbeid (Foto: Kristoffer Tandberg)

Gjesteforeleser på Historie og Ideologi

Fase 2 del 3 inneholder blant annet temaet Arbeiderbevegelsens historie og ideologi. Til å forelese på det temaet hentet vi inn Ulf-Terje Eliassen, tidligere ungdomstillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund. Ulf-Terje jobber i dag for Kvalsund Kommune og er medlem i Fagforbundet. Han holder flere foredrag gjennom sitt enkeltmannsforetak Eliassen kurs og foredrag.

- Det holder ikke å bare kjenne historien, vi må også vite hvorfor det skjedde, sa Ulf-Terje da han startet dagen 8. mars. Selveste kvinnedagen ble viet mye til kvinnekamp, kursdeltakerne var enige i at vi er kommet langt i Norge, men at det fremdeles er mye å rette på.

Ulf-Terje Eliassen

Ulf-Terje Eliassen (Foto: Kristoffer Tandberg)