Medlemsivaretakelse i Fagforbundet er jobb nr.1 - Fagforbundet

Medlemsivaretakelse i Fagforbundet er jobb nr.1

Å ta vare på medlemmene er den viktigste jobben vi som tillitsvalgte har. Derfor har hele Fagforbundet et stertk fokus på hvordan vi kan gjøre en enda bedre jobb for våre medlemmer

Å ta vare på dere som er medlemmer i Fagforbundet er den viktigste jobben vi som tillitsvalgte kan gjøre. Om du f. eks. jobber i kommunen, på Sykehuset, i en privat barnehage eller i kirka, skal du som medlem ha samme tilbud og hjelp fra Fagforbundet.                                                                                                                                                                               Selv om Fagforbundet er norges største forbund, med tillitsvalgte på de fleste arbeidsplasser, har hele Fagforbundet et  sterkt fokus på hvordan vi kan bli enda bedre i å yte bistand til våre medlemmer. 

For å få dette til må vi bl.a.hjelpe hverandre slik at vi får valgt tillitsvalgte på de arbeidsplasser hvor dette ikke er på plass enda.

En stor organisasjon som Fagforbundet, med en medlemsmasse pr. 16.12 på 348 775 medlemmer, bør se på seg selv med jevne mellomrom, for å sjekke om vi er i takt med samfunnsutviklingen, og at vi har de riktige tilbud til våre medlemmer.

Om du har en ide om hva vi bør gjøre for å ivareta deg som medlem på en enda bedre måte, oppfordres du til å ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgt. Vi tar gjerne i mot gode råd.

På Landsmøte i 2017 skal saken opp til bred drøfting. Målet med det som blir vedtatt er rett og slett hvordan vi som forbund kan ivareta våre medlemmer på en enda bedre måte.

Et lite medlemstips: Om du har tanker om å ta en videreutdanning kan du få stipend fra Fagforbundet. Les mer om dette på Fagforbundets hjemmesider.

Da ønskes dere alle en riktig god jul,om dere tilbringer den på jobb eller i mer hjemlige omgivelser.                         Dere ønskes også et godt og fremgangsrikt nytt år.

Vi som tillitsvalgte på fylket skal bruke jula til å samle krefter slik at vi kan gjøre en så god jobb som mulig, også i 2016.

Juleklem til alle fra Bjørg