Elektronisk uravstemning ved neste års lønnsoppgjør - Fagforbundet

Elektronisk uravstemning ved neste års lønnsoppgjør

img_1433.jpg

For å nå deg som medlem, er det derfor viktig at du går inn på medlemsportalen og registrerer deg med mobilnr. og e-postadresse, om dette ikke er gjort.

Hvorfor uravstemning?                                                                                                                                                             Fagforbundet har besluttet å bruke elektronisk uravstemning ved lønnsoppgjøret i 2016. Dette gjøres for at det skal bli enklere for medlemmene å avgi sin stemme. Fagforbundet håper også at dette vil føre til at flere vil benytte anledningen til å si sin mening om oppgjøret, da det har vist seg at avgitte stemmer ved de siste lønnsoppgjør har vært nedadgående. Vi både håper og tror elektronisk avstemning vil bidra til at flere vil avgi stemme i de kommende oppgjør.

Medlemsportalen.                                                                                                                                                 Fagforbundets medlemsportal finner du ved å gå inn på Fagforbundets nettside/ Fagforbundet.no, trykk på min side og registrer deg som ny bruker. Nå har du mulighet til å finne opplysninger om din egen fagforening, din egen tariffavtale og holde deg oppdatert på fremdriften i lønnsoppgjøre, som eks. Her kan du ved behov gjøre endringer om personlige opplysninger som navn, adresse, tlf.nr og e- postadresse.

Andre grunner til å registrere mobilnr. og e-postadresse.                                                                                                                                               Noe som også er gledelig er at Fagforbundet Finnmark er på 3dje plass i landet når det gjelder hvor mange medlemmer som er registrert i medlemsregisteret med mobilnr. Er du et konkurransemenneske kan du på denne måten også bidra til at din fagforening får en høy %andel av medlemmer som er registrert med mobilnr. og e-postadresse. Neste gang fylket tar ut rapport over antall registrerte, vil vi se på % andel for den enkelte  fagforening. Dermed er oppfordringa til dere alle: Gå inn på medlemsportalen og registrer dere. Kanskje Finnmark er på 1. plass ved neste rapportuttak.