Ungdommen verver flest! - Fagforbundet

Ungdommen verver flest!

45678839fd6ff49f96d11128b623edcd0bcce1005ee3220510d26c661b81a2bdad8bdbodyguard

Siste tall fra medlemsutviklingen i Fagforbundet Finnmark viser at ungdommen er den gruppen som øker mest i antall medlemmer.

Fylkesstyret i Fagforbundet Finnmark har møte den 24. og 25. november. En av sakene som løftes på alle fylkesstyremøter er medlemsutvikling. Årets siste fylkesstyremøte viser at ungdommen er flinkest til å verve.

- Jeg er stolt over at ungdom tar initativ til å verve flere medlemmer, sier ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Finnmark Christel Strandheim.

Ungdomstillitsvalg Christel Strandheim

Ungdomstillitsvalg Christel Strandheim

- Jeg tror årsaken til medlemsveksten er at ungdom snakker best med ungdom. Det blir ikke det samme når en 50 åring står å snakker om en annen "verden" enn den 25 åringen lever i!, sier Christel.

I Fagforbundet er det totalt nesten 40 000 medlemmer, skriver FriFagbevegelse.no på sine sier. I LO er det over 130 000 medlemmer under 30 år.

- Jeg tror flere og flere ungdom forstår at det å være organisert når man er i arbeidslivet er viktig, sier Christel.