Turnuskurs i Finnmark - Fagforbundet

Turnuskurs i Finnmark

turnus

Å lage en turnusplan er så enkelt, og så vanskelig. Fagforbundet Finnmark samlet 28 deltakere til kurs i turnusplanlegging i Kirkenes.

Debatten om turnus og arbeidstidsordninger er ingen enkel debatt.

– Det er verdt å tenke over hva de langsiktige konsekvensene blir dersom det atypiske blir typisk, og normalarbeidsdagen slik vi kjenner den blir borte. Arbeidstid må sees i et livsløp. Fagforbundet skal sikre medlemmene et arbeidsliv der de skal kunne stå fram til ordinær pensjonsalder. Har forbundsleder Mette Nord sagt om turnusarbeid.

Mette Nord

Mette Nord

I Finnmark sørger Fagforbundet Finnmark for at det gjennomføres kurs i turnusplanlegging minst 2 ganger i året, ett kurs i vest og ett kurs i øst. Fagforeningen kan arrangere eget turnuskurs så ofte de ønsker, men må benytte godkjente veiledere til turnuskurset. Fagforbundet Finnmark har flere godkjente veiledere, 2 av dem holdt kurs denne uken i Kirkenes.

Turnus må trenes på.

Gunn Inger Skog og Bjørg Tapio møtte opp mandag morgen kl. 08.00 i kurslokalet, 2 timer før kursstart. Med store smil og godt humør gledet begge seg til 3 dager med turnusjobbing.

- Her overlates ingenting til tilfeldighetene, turnuskurs er et kurs i å tenke mange ting samtidig, sier Gunn Inger. 

Hun får støtte fra fylkesleder Bjørg Tapio. – Turnus er noe som må trenes på. Etter kursavslutning er det viktig at deltakerne deltar i lokalt turnusarbeid, rett og slett sette i verk det de har lært. Det holder heller ikke å ta et kurs og tro du kan det til evig tid. Mye kan endre seg, særlig innenfor lovverket har det mye å si hvem som sitter med regjeringsmakta, sier Bjørg.

Bjørg Tapio og Gunn Inger Skog

Bjørg Tapio og Gunn Inger Skog

Lærerikt og interessant med forskjellige folk

Vanligvis vil et kurs arrangert av Fagforbundet Finnmark bestå av medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet, men på turnuskurset gjøres det av og til et unntak. Av kursets 28 deltakere er 12 av deltakerne enten fra arbeidsgiversiden, eller en annen fagforening.

- Kurset arrangeres ikke av NSF, da jeg så at Fagforbundet satte opp kurset spurte jeg om å få være med, sier Marita Greiner som jobber på Kirkenes Sykehus og er medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Hvordan opplever deltakerne som er medlemmer i Fagforbundet at det åpnes for arbeidsgivere på samme kurs?

- Det er veldig interessant, vi får mange gode diskusjoner. Når vi samles på denne måten får vi den samme forståelsen for regelverket og hvordan det skal praktiseres, sier Erik Bjønness-Hansen som jobber på Mehamn Helsesenter og er tillitsvalgt i Fagforbundet.

Hvordan opplever arbeidsgiversiden å delta på kurs hos Fagforbundet?

- Samarbeid er utrolig viktig, det er veldig positivt at Fagforbundet her har åpnet for deltakere fra arbeidsgiversiden, det er en stund siden sist vi var på turnuskurs. Fagforbundet er veldig flinke til å arrangere kurs, og har et stort utvalg av kurs, sier Ruth Else Salmi som er avdelingsleder i Sør-Varanger kommune.

Ruth Else Salmi, Erik Bjønness-Hansen og Marita Greiner

Ruth Else Salmi, Erik Bjønness-Hansen og Marita Greiner