Byggdrifter på nett - Fagforbundet

Byggdrifter på nett

000_fagbrev

Nå kan du ta teori til fagprøven som byggdrifter via Fagakademiets nye nettstudie. Fagakademiet opplever god respons og har allerede flere deltakere som har kommet godt i gang med sine studier, forteller kompetanserådgiver Øyvind Tingstad i Fagakademiet.

Et nettstudie er veldig fleksibelt, da du kan starte når du vil og studere i ditt eget tempo. Tilbudet er individuelt tilrettelagt og dermed ikke avhengig av at man er et visst antall deltagere for å starte en klasse, påpeker Tingstad. Vi ser dog at på noen steder går flere sammen og danner lokale studiesirkler på eget initiativ. Det er en fin måte å samarbeide på, da man kan utveksle erfaringer og diskutere fagstoff.

Deltagerne kommer fra både by og land og vi opplever at datakunnskapene blant kommende byggdriftere er god og ikke til hinder for å ta nettstudier.

Byggdrifterfaget er et relativt nytt fag. Så langt ser det ut til å være et populært fag, noe tallene for eksamensoppmeldinger og prøveavleggelser vitner om, sier Tingstad. Det er også gledelig å registrere at flere arbeidsgivere ser ut til å sette pris på det nye studietilbudet, da de er behjelpelig med tilrettelegging og finansiering for sine ansatte.

De første deltagerne på Fagakademiets nettstudie kommer fra Vardø kommune. Øyvind Jørgensen, Chris Marius Thorsen og Arnt Jensen (f.v.) har gått sammen om å danne en studiesirkel. De ønsker å nå målet om fagbrev, ved å ta teorien til byggdrifterfaget på nett og deretter ta privatisteksamen og avlegge fagprøve.