Årets HTV-samling - Fagforbundet

Årets HTV-samling

8597f28f3ead0123a28de76036dbafadb715

Neste uke ( 13.-15. oktober) møtes Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Finnmark til samling.

Fagforbundet Finnmark samler årlig de Hovedtillitsvalgte fra hele fylket til samling. Temaene for samlingene har alltid et kompetansehevende utgangspunkt, men styres også av hvilke temaer som er aktuelle i samfunnsdebatten. Rådgiverne fra Kompetansesenteret for Nord-Norge kommer for å snakke om Heltid/deltid og andre problemstillinger de tillitsvalget jobber med. I tilegg skal årets samling handle om pensjon og kommunereform.

Pensjon

Et stort og komplisert tema som ofte er til diskusjon er Pensjon. Fagforbundet mener at tjenestepensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Pensjon er en del av tariffavtalene i de fleste avtaleområdene. Både i KS, Spekter og de fleste virksomhetene i Virke inngår pensjon i tariffavtalene. Fagforbundet har lenge kjempet en hard kamp for å få tjenestepensjon inn i tariffavtalene for de ansatte private virksomheter.

På noen områder lykkes vi, som for eksempel i mange av de private barnehagene, mens på andre områder kommer det fortsatt vil å bli hard kamp om å få slike bestemmelser inn i tariffavtalene.

Foreleser på temaet Pensjon er Steinar Fuglevaag, som er spesialrådgiver i Fagforbundet. 

Steinar Fuglevaag

Steinar Fuglevaag

Kommunereformen

Solberg-regjeringen har varslet en omfattende kommunereform i løpet av stortingsperioden 2013-2017. Gjennom politiske og økonomiske virkemidler vil regjeringen tilrettelegge for at kommuner skal slå seg sammen til færre og større kommuner. Regjeringen har sagt at de vil bruke tvang hvis kommunene ikke vil slår seg sammen frivillig.

Fagforbundet er ikke prinsipielt motstander av kommunesammenslåing, men stiller spørsmål ved behovet for ytterligere sentralisering. Kommunene skal ikke være et marked for kjøp og salg, men et trygt og godt sted å bo og jobbe.

Foreleser på temaet Kommunereform er Bjarne Jensen som er professor i økonomi ved Høgskolen i Hedmark. Jensen har jobbet tett innenfor temaene offentlig økonomi, finansiering, styring og organisering inn mot kommune- og helsesektoren.

Bjarne Jensen

Bjarne Jensen