-Vi blir bedre tillitsvalgte! - Fagforbundet

-Vi blir bedre tillitsvalgte!

bker

Alt fra høy latter - til dyp alvor, kontrastene er store på årets Fase 2 del 2.

Skolering i 3 faser

Fagforbundets tillitsvalgtskolering er inndelt i 3 ulike faser. Fase 1 er Fagforbundets grunnkurs. Her får deltakerne en introduksjon i Fagforbundet, en innføring i egen organisasjon, partene i arbeidslivet, tillitsvalgtes rolle, oppgaver og funksjon, og de verktøyene vi rår over som tillitsvalgte.

Alle tillitsvalgte skal få tilbud om dette kurset. Er du tillitsvalgt uten å ha fått et slik tilbud, må du ta kontakte med fagforeningen din.

Fase 2

Fase 2-kurset er den neste delen av den obligatoriske opplæringen av tillitsvalgte i Fagforbundet. Kurset har en varighet på 80 timer, fordelt over flere samlinger. På kurset får deltakerne en grundigere innføring i organisasjonen, partene i arbeidslivet, lov- og avtaleverk forhandlinger og forhandlingsteknikk, for å nevne noe.

Målet med opplæringen er å sette de tillitsvalgte i stand til å utøve vervet på en god måte, bli tryggere i rollen som tillitsvalgt og ha kunnskap om hva man skal gjøre når det dukker opp vanskelige situasjoner. I tillegg knytter man nye kontakter i Fagforbundet og blant andre tillitsvalgte.

Kurset i aksjon
Kurset i aksjon

Del 2 i 2015 – på Skaidi

Fagforbundet Finnmark startet opp med Fase 1 del 1 i mai, 21 deltakere startet på utdanningen i Lakselv. Selv om ikke alle hadde anledning til å delta på del 2, møtte 15 motiverte kursdeltakere opp på Skaidi denne uken.

Fase 2 del 2 omhandler i hovedsak lov og avtaleverket, til å forelese på denne delen benyttes Kompetansesenteret for Nord-Norge. Kerry Louise Macallan og Anne Karine Gina Utsi var de heldige som fikk ta turen til Finnmark denne gangen. 

Foreleserne Gina og Kerry fra Kompetansesenteret
Foreleserne Gina og Kerry

Bedre som tillitsvalgt

Blandt deltakerne er Christel Strandheim som er nylig konstituert som ungdomstillisvalgt i Fagforbundet Finnmark. - Det er slitsomt, men veldig givende, sier Christel om kurset. -Det blir lange dager, men jeg meldet meg på for å få mer kunnskap om partene i arbeidslivet, Fagforbundet som organisasjon og avtaleverket, sier Christel.

-Det er klart vi blir mye bedre tillitsvalgte med dypere kunnskap, sier Stig Martin Olsen fra Hasvik. -Det tjener organisasjonen og arbeidsplassen at de tillitsvalgte er godt skolert. Mange tillitsvalgte slutter før de har opparbeidet seg kunnskapen og erfaringen som er nødvendig for å være tillitsvalgt. -Det må være et mål å skolere tillitsvalgte så tidlig som mulig, da får alle parter nyte godt av denne rollen, sier Stig Martin.

Christel og Stig Martin

Christel og Stig Martin