Finnmark og Oslo topper statistikken - Fagforbundet

Finnmark og Oslo topper statistikken

barnebyen

Hver måned går Fagforbundet gjennom tallene for barnebyen i Angola. Statistikken for april viser at Finnmark har sammen med Oslo den største fremgangen i antall faste givere.

Hva er Fagforbundets barneby?

Fagforbundet vedtok i februar 2005 å gå inn i et forpliktende samarbeid med SOS-barnebyer. Angola mistet 1,5 millioner mennesker gjennom krig i nesten 40 år, fremdeles er landet verdens tredje mest minebelagte land, barnedødeligheten er svært høy, gjennomsnittsalderen er 17, 5 år og største deler av befolkningen lever i stor fattigdom.

Forbundet, medlemmer og ansatte i Fagforbundet skulle bidra økonomisk til å bygge en SOS-barneby i Angola og finansiere driften i fem år. Dette målet har vi nådd. Barnebyen ble offisielt åpnet i 2010. Barnebyen har blitt solidaritet i praksis.

Fagforbundets SOS-barneby består av 12 familiehus for 120 barn, barnehage for 100 barn, skole for rundt 900 elever og et lokalsamfunnsprogram som gir enlige mødre, storesøstre eller bestemødre hjelp til til selvhjelp for å kunne ta vare på barna de har ansvar for. 

Fagforbundets barneby ledes av SOS-barnebyer Angola, og barnebyens ledelse samarbeider med lokale myndigheter i Huambo. Per 2015 får rundt 1350 vanskeligstilte barn hjelp og støtte gjennom Fagforbundets barneby.

Du kan lese mer om Fagforbundets barneby her

Mette Nord, leder av Fagforbundet

Mette Nord, leder av Fagforbundet

 

Finnmark topper statistikken for april

Fagforbundets barneby blir nevnt på alle kurs, samlinger og konferanser som Fagforbundet arrangerer. I Finnmark la vi ekstra vekt på barnebyen under Fase 2 kurset i februar og på Fylkesmøte i mars. Dette resulterte i 15 nye faste givere.

Antall givere totalt i Finnmark pr 4. mai: 238

Fagforening Antall givere
Gamvik 23
Sør-Varanger 23
Berlevåg 19
Alta 18
Hammerfest 17
Hasvik 15
Nordkapp 13
Vadsø 12
Fylkeskommunen 12
Nesseby 9
Kvalsund 9
Lebesby 8
Porsanger 8
Båtsfjord 8
Vardø 7
Loppa 5
Karasjok 4
Tana 3
Måsøy 3
Helse Vest 2
Kautokeino 1
Andre 18Vil du bli giver til Fagforbundets barneby?

Her finner du kupongen

Sendes til:

SOS-barnebyer

Postboks 733 Sentrum

0105 Oslo