Kurs i kommuneøkonomi - Fagforbundet

Kurs i kommuneøkonomi

kommuneoekonomifortillitsvalgteogpolitikere_productimage

Fagforbundet Finnmark setter opp kurs i kommuneøkonomi. Kurset er åpent for alle, også de som ikke er medlemmer i Fagforbundet.

 

Fagforbundet Finnmark inviterer til kurset Kommuneøkonomi for tillitsvalgte og lokalpolitikere.

Kommuneansatte, lokalpolitikere og andre som ser kurset som relevant er også velkommen til å delta. Kostnader i forbindelse med deltakelse står beskrevet lengre ned.

 

Om kurset

Kommunale budsett - hvordan lese dem?

Kommunale regnskaper - hvordan bruke de i budsjettprosessen?

Hva forteller KOSTRA om økonomien?

Hvordan behandle kommuneøkonomien i omstillingstider?

Spørsmålene er uendelige, og kommuneøkonomi kan oppleves som svært komplisert til tider. Fagforbundet Finnmark ser behovet for et kurs i å lese kommuneøkonomi og har fått Bjørn Kristian Rudå fra Omstillingsenheten i Fagforbundet til å holde kurset i Finnmark.

 

Bjørn Kristian Rudå

Forfatteren av boken "Kommuneøkonomi for tillitsvalgte og politikere" tar for seg de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune og beskriver ansvarsfordeling og graden av autonomi. På en enkel måte belyses statlig styring av kommunesektorens økonomi, hovedtrekkene i inntektssystemet og utjevningsordningene, styring av kommunal tjenesteproduksjon, og kanalene for medbestemmelse.

Gjennom regneeksempler viser han hvordan man skal forstå budsjettinformasjonen og ta del i prosessen fram mot behandlingen i de folkevalgte organene. Hvordan kan man sikre at det gis en korrekt beskrivelse av utgiftsbehovet, og at budsjettet ikke medfører uforsvarlige konsekvenser? Hva betyr konkurranseutsetting for den kommunalt ansattes tjenestepensjon? Rudå setter også søkelys på nye styringsformer i kommunene, som New Public Management og balansert målstyring.

 

Les mer om forfatteren og boken her: http://www.fagbladet.no/forsiden/ny_oppslagsbok_om_kommunekonomi_299141.html

 

Det anbefales å kjøpe inn boken og bla igjennom den før kurset.

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Arbeidsliv/Tillitsvalgt/Kommuneoekonomi-for-tillitsvalgte-og-politikere

 

Tid og sted

 

Øst-Finnmark

Sted: Scandic Vadsø Hotell

Dato: 29. mai 2015

Tid: 10.00 – 15.00

 

Vest-Finnmark

Sted: Scandic Alta Hotell

Dato: 05. juni 2015

Tid: 10.00 – 15.00

 

Kostnader for medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet

Kurset er gratis for alle medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet, alle kostnader ved deltakelse dekkes av fagforeningene, inkludert reise og dagpakke på hotellet, og evt. tapt arbeidsfortjeneste. Ta kontakt med din fagforening for mer informasjon om kurset og påmelding.

Fagforbundet Finnmark står for planlegging og gjennomføring av kurset, samt registrering av deltakere. Det oppfordres imidlertid til å gå i samarbeid med arbeidsgiver i forkant, slik at mulighetene for å få permisjon med lønn er størst mulig.

 

Kostnader for andre (ikke medlemmer i Fagforbundet)

Kurset er relevant for alle som ønsker å bli bedre på kommuneøkonomi, Fagforbundet Finnmark inviterer derfor også personer utenfor Fagforbundet mot at de dekker alle kostnader selv. Fakturaadresse må oppgis ved påmelding.

Kurset for deltakere utenfor Fagforbundet koster 600,- per person, inkludert i kursavgiften er lunsj og annen bevertning.

 

Registrering

Registrering av deltakere skal gjøres på følgende påmeldingslenker:

 

Øst-Finnmark (Vadsø) - påmeldingsfrist 8. mai 2015

https://kurs.fagforbundet.no/?5238

 

Vest-Finnmark (Alta) – påmeldingsfrist 8. mai 2015

https://kurs.fagforbundet.no/?5239

 

Minner om at fagforeningsleder er ansvarlig for at påmeldinger blir riktig registrert.

Rammeprogram for kurset blir tilsendt påmeldte deltakere i forkant av kursstart. Dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon og avklaringer i forbindelse med kurset, ta kontakt med undertegnede.

 

Vel møtt!

 

Mvh

Kristoffer Tandberg

Opplæringsansvarlig

Fagforbundet Finnmark

Tlf 908 92 361

Kristoffer.Tandberg@fagforbundet.no