Seksjons- og utvalgskonferansen 2015 - Fagforbundet

Seksjons- og utvalgskonferansen 2015

forside

24. og 25. arrangeres seksjons- og utvalgskonferansen i Fagforbundet Finnmark. Konferansen finner sted på Scandic Hotell Alta.

Dette er første seksjons- og utvalgskonferanse etter vedtektsendringene som går på valg til seksjonene og utvalgene. Det vil si at seksjons- og utvalgsmedlemmene skal velges på denne konferansen, mens ledere og nestledere ble valgt på Fylkesmøte som ble avhold 17. og 18. mars.

Fylkesleder Bjørg Tapio åpnet konferansen med å rose arrangementkomiteen som benyttet Kulturskolen i Alta som kulturellt innslag. Deltakerne fikk se 7 flotte elever som fremførte klassikere som "snøfnuggsamba" og "vårprinsessa". 

Kulturskolen i Alta brillierer

Kulturskolen i Alta brillierer

Konferansen er delt inn i to deler. Den første delen er en fellessamling for alle seksjoner og utvalg, mens i den andre delen er seksjonene og utvalgene for seg selv og gjennomfører sin konferanse. På fellessamlingen var Fagakademiet ved Rune Mathiassen til stede for å informere om det arbeidet de gjør. 

Rune Mathiassen t.v. mottar solidaritetsbeviset for innsatsen

Rune Mathiassen t.v. mottar solidaritetsbeviset for innsatsen

Ungdommen hadde besøk av lederen av Fagforbundet Ungdom på sin utvalgskonferanse. Det ble snakket mye om engasjement, hva ungdom kan bidra med og hvordan en kan bidra i Fagforbundet. Stavern har vært en årlig samling siden 2005, men en brann på stedet har gjort årets samling umulig på Stavern. Årets ungdomssamling blir derfor arrangert på Sundvollen i Hole kommune (Buskerud), like ved Utøya. Christina Beck Jørgensen skapte et stort god stemning på konferansen, og ønsket seg flere ganger til Finnmark. Vi lover å huske det!

Maritha L. Hansen (t.v.) og Christina Beck Jørgensen (t.h.)

Maritha L. Hansen (t.v.) og Christina Beck Jørgensen (t.h.)

 

Flere bilder vil bli lagt på Fagforbundet Finnmark sin Facebookside https://www.facebook.com/pages/Fagforbundet-Finnmark/174385349309009?ref=bookmarks

I morgen (25. mars) er det valg.

(Saken oppdateres)