Fylkesstyre 2015-2017 er valgt - Fagforbundet

Fylkesstyre 2015-2017 er valgt

unnamed

Tirsdag 17. og onsdag 18. mars ble fylkesmøte i Fagforbundet Finnmark avholdt i Kirkenes.

Rundt 80 delegater fra hele fylket var samlet 17. og 18. mars til fylkesmøte på Scandic Hotell Kirkenes. 

Fylkesmøte har en del faste punkter, blant annet budsjett, regnskap, handlingsplan og årsberetning. Fylkesmøte godkjente det som ble lagt frem og det nye fylkesstyret har fått peilet ut kursen for den neste perioden.

Fagforbundet kan ikke ha en så stor konferanse uten at det blir løftet en del politiske spørsmål, til å innlede til debatter var Rune Rafaelsen (Sør-Varanger AP), Johnny Ingebrigsten (Finnmark SV), Raymond Turøy (AU), Bente Larsen (Fylkesmannen).

Fylkesmøte fikk også hilsen fra LO Finnmark, og Bondelaget. 

Distriktssekretær i LO Finnmark, Bjørn Johansen

Distriktssekretær i LO Finnmark, Bjørn Johansen

 

Fagligpolitisk samarbeid, olje og gass, nordområdesamarbeid, kampen mellom sør og nord, blåblå-regering, sentralisering, privatisering, Arbeidsmiljøloven..ja det var mange temaer som ble diskutert.

Til å holde styr på alt, og sørge for at protokollen ble korrekt var de ansatte til stede.

Ann Helen Hansen, Lillian Rydheim

Ann Helen Hansen, Lillian Rydheim

 

Nytt fylkesstyre

Fylkesleder: Bjørg Tapio

Nestleder: Øystein Hansen

Opplæringsansvarlig: Kristoffer Tandberg

Organisasjonssekretær: Jorunn Mikkelsen

Leder Seksjon Helse og sosial: Eva Sætrum

Leder Seksjon Kontor og administrasjon: Ann Tove Wilhelmsen

Leder Seksjon Kirke, kultur og oppvekst: Morten Wilhelmsen

Leder Seksjon Samferdsel og teknisk: Arnt Jensen

Pensjonisttillitsvalgt: Arne Thommasen

Ungdomstillitsvalgt: Maritha Hansen

Styremedlem: Reidun Gaup

Styremedlem: Pål Mansika

Styremedlem: Ole Ingvald Hansen

Hovedverneombud: Stig Sandvik

 

Bakerste rad f.v. Pål Mansika, Morten Wilhelmsen, Arnt Jensen, Stig Sandvik
Andre rad f.v. Arne Thommasen, Ann Tove Wilhelmsen, Kristoffer Tandberg, Eva Sætrum
Første rad f.v. Øystein Hansen, Jorunn Mikkelsen, Bjørg Tapio, Maritha Hansen, Reidun Gaup.

Bakerste rad f.v. Pål Mansika, Morten Wilhelmsen, Arnt Jensen, Stig Sandvik Andre rad f.v. Arne Thommasen, Ann Tove Wilhelmsen, Kristoffer Tandberg, Eva Sætrum Første rad f.v. Øystein Hansen, Jorunn Mikkelsen, Bjørg Tapio, Maritha Hansen, Reidun Gaup.

 

Når en periode er over skjer det at noen går ut, og andre kommer inn. Sverre Nikinen fra Karasjok har gjort en flott innsats i fylkesstyre, men ønsket ikke å ta gjenvalg. Vi takker Sverre for den jobben han har gjort for Fagforbundet Finnmark.

Sverre Nikinen

Sverre Nikinen